Genvägar för studenter

Här kan du som är student bland annat se ditt schema, anmäla dig till salstentamen, boka grupprum, ställa frågor till Infocenter och följa dina ärenden. Längre ner på sidan finns aktuella studentnyheter.

Störning i passage och ljudliga larm

Under kommande dagar kan det förekomma störningar i samtliga hus på högskolans område. Arbetet pågår med att åtgärda felet.

Undersidor