Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Vad vill du studera?

Utbildningsguide

Här kan du lära dig mer om hur det fungerar att plugga på högskolan, vad olika begrepp innebär och mer.

Jag vill något annat

Vi har gjort det enklare att hitta det du behöver plugga för att skapa förändring.

Kurs- och utbildningsplaner

Vill du i detalj veta innehållet i våra utbildningar? Sök bland aktuella och tidigare kurs- och utbildningsplaner här.