Jag vill något annat

Vet du inte vad du vill studera, men däremot vad du vill förändra? Vi har gjort det enklare att hitta rätt utbildning.

Vi guidar dig genom de globalamålen

Vilken väg väljer du ?

Vi har kopplat ihop våra utbildningar med ett eller flera av de 17 globala målen
för hållbar utveckling. Vilket mål vill du få verktyg att arbeta för?