Jag vill något annat

Vet du inte vad du vill studera, men däremot vad du vill förändra? Vi har gjort det enklare att hitta rätt utbildning.

Vi guidar dig genom de globalamålen

Vilken väg väljer du ?

Vi har kopplat ihop våra utbildningar med ett eller flera av de 17 globala målen
för hållbar utveckling. Vilket mål vill du få verktyg att arbeta för?

Kontakta oss

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola