Fem röster om Östersjöns framtid

Hur skapar vi en hållbar framtid, vad betyder ordet och hur ska vi ta hand om våra hav?

Deras forskning ska bli böcker

Fyra forskare har valts ut till ett unikt samarbete med Norstedts förlag.

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 70 program och 250 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

20 sep

New Developments in the Politics and International Relations of Post-Soviet Central Asia

The Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) at Södertörn is pleased to announce an interdisciplinary workshop on New Developments in the Politics and International Relations of Post-Soviet Central Asia .

20 sep

Orientation week seminar for late arrivals

If you missed the Orientation Week, you can attend a shorter Orientation seminar for late arrivals, Friday 20th at 12:00-14:00, Room MA 432.

24 sep

Ukrainian Revolution and the Long 1920s: The Making and Unmaking of Modern Ukraine, 1917-1930

A conference arranged by the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University.

25 sep

“The Gender of Culture, The Culture of Gender Symposium”

Symposium in cooperation with the departments of Gender studies at Södertörn University and Linköping University and the Institute for Culture and Society, Western Sydney University.

25 sep

Art History: From Polish to Global Art History

Lecture, Piotr Piotrowski. From Polish to Global Art History , by Agata Jakubowska, Adam Mickiewicz University in Poznań. The lecture is followed by a text seminar, reading P. Piotrowski, "From Global to Alter-Globalist Art History", ed. Teksty Drugie, vol. 1 (2015).

Fler händelser