Perspektiv Öst: Ny temasida för Östersjö- och Östeuropaforskning

En samlingsplats för samhällsrelevant forskning utifrån samhällsaktuella frågor.

Södertörns högskola får fem nya forskarskolor

Högskolan är med i fem av de tio forskarskolor som beviljats bidrag av Vetenskapsrådet och ska anställa åtta nya doktorander.

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 80 program och 260 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

23 mar

Förvaltningspolitiska seminariet: Kan medborgardialoger inkludera marginaliserade grupper?

Nazem Tahvilzadeh, docent och lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola, presenterar en forskningsöversikt som skrivits på uppdrag av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

27 mar

Women, Violence and Socialist Economies: A Critical Lens

CBEES Advanced Seminar with Miglena S. Todorova, Associate Professor in Social Justice Education, University of Toronto, Canada

28 mar

The Drawbridge Model of Cryptography: Situating the Inventive Use of Communication Failure

Higher Seminar in Media and Communication Studies with Charles Berret, Linköping University

28 mar

Higher seminar: Why Mary Wollstonecraft Belongs in Literature Departments

Welcome to this higher seminar for English and Comparative Literature on February 23, 14.30-16, in PA 238. Our speaker will be Emma Clery, Professor of English Literature, Uppsala University.

29 mar

Online launch of the CBEES Annual State of the Region Report 2022

Welcome to the online launch of the CBEES State of the Region Report 2022 - Ecological Concerns in Transition: A Comparative Study on Responses to Waste and Environmental Destruction in the Region .

29 mar

Swedish Accession to NATO: The Shifting Geopolitics of the Baltic Sea Region

Welcome to a panel discussion where experts from Södertörn University, The Swedish Defence University, The Swedish Institute of International Affairs (UI) and Swedish Defence Research Agency talk about Swedens application to join Nato and the shiftning geopolitics in the Baltic Sea region.

Fler händelser