Med anledning av kriget i Ukraina.

Här hittar du samlad information och aktuell forskning med anledning av kriget i Ukraina

Rymddagen 25 /11

Välkommen till RYMDDAGEN 2022 — ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Södertörns högskola och Rymdstyrelsen! Alla intresserade är välkomna.

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 80 program och 260 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

30 nov

Higher seminar in Social Work

Carina Sommarström will present her work titled "Migranters tillitsskapande och tillhörighet – en litteraturöversikt". This seminar will be held in Swedish. Welcome!

30 nov

CBEES Annual Conference 2022 - Pre-conference Keynote Roundtable

Organisers of the CBEES Annual Conference 2022 (1-2 December) want to invite you to the keynote roundtable: "Reconsidering East European Studies: Potentials, Limitations and (Ab)Uses". Welcome to join the discussions!

01 dec
02 dec

CBEES Annual Conference 2022

Where are we now? Perspectives on East European Area Studies today

07 dec

Higher seminar in Social Work

René Leon Rosales (Mångkulturellt Centrum/SH) & Lisa Kings will present their work titled "Den rasifierade urbana periferins rörelse". This seminar will e held in Swedish. Welcome!

08 dec

Förvaltningspolitiska seminariet: ”Det var någonting med fjärilar…”

Utifrån sin nyutgivna bok med titeln Det var någonting med fjärilar… Reflektioner om demokrati och styrning” (Atlas, 2022) inleder Erik Nilsson seminariet med ett urval av de iakttagelser han gjort utifrån sina breda erfarenheter och de förvaltningspolitiska slutsatser han anser att vi bör dra.

08 dec

Nationellt studentmöte på Södertörns högskola för romska studenter

Identifierar du dig som rom och är nyexaminerad eller student vid högskola/universitet i Sverige? Då är du varmt välkommen att delta på studentmöte som arrangeras av enheten för kritiska romska studier på Södertörns högskola.

Fler händelser