Rekommendationer med anledning av coronaviruset

Här kan du som student hitta våra samlade rekommendationer.

Nytt forskningscentrum för mångreligiositet och sekularitet

Vill bidra med kunskap och empirisk forskning kring komplexa samhällsfrågor.

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 80 program och 260 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

04 mar

“Negotiating Boundaries in a Changing Media Ecosystem: the Case of Swedish Cultural Journalism”

All seminars will be held via Zoom at 13:00-14:30 unless otherwise announced. Titles in Swedish will generally be held in Swedish. More information about each seminar and Zoom links will be sent out separately, contact. Kristina.Riegert@sh.se

08 mar

A Forgotten Women’s Organization? The WIDF, in between Women’s History and Cold War Studies

CBEES Advanced Seminar with Yulia Gradskova, associate professor in History, lecturer in Gender Studies, Södertörn University; Associate Researcher, Stockholm University, Department of History.

09 mar

Keynote: Doris Allhutter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria

How To Make Austerity Politics Effective: algorithmic profiling of job seekers in Austria

09 mar

Negotiating Boundaries in a Changing Media Ecosystem: the Case of Swedish Cultural Journalism

Higher Seminar in Media and Communication Studies with Kristina Riegert

09 mar

Keynote: Joanna Redden, Western University, London, Canada

Investigating Cancelled Systems: Considering the Politics of Automated Decision-Making Systems in Government

11 mar

Spikningsceremoni med Anna Enström, estetik

Avhandlingspresentation: Sinnesstämning, skratt och hypokondri – om estetisk erfarenhet i Kants tredje Kritik

Fler händelser