Nu ska polisens erfarenhet förankras i forskning: "Det skapar trygghet"

Nytt bokprojekt ska bygga broar mellan teori och pratik på polisutbildningen.

Ny bok: Segregation handlar inte bara om förorter

Jonas Lindström ger en ny bild av ett ofta missuppfattat begrepp i nysläppt bok.

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 70 program och 250 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

22 maj

Nudging for sustainability - theoretical and empirical evidence

Higher seminar in Economics. Presenter: Erik Gråd.

23 maj
24 maj

"Perfunctory, pragmatic, and pain-relieving"

The 6th Swearing in Scandinavia Symposium. Arranged by School of Culture and Education, Södertörn University.

23 maj

Laga efter läge. Statsråds föreställningar om styrning i Regeringskansliet

Lena Noreland, fil dr och tidigare departementsråd, presenterar och diskuterar sin doktorsavhandling i statskunskap.

23 maj

Högre seminarium i konstvetenskap

Textseminarium, Sonya Peterson, FD, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, presenterar en text ur projektet Graphic Illustration and Combined Mediality from the Point of View of Mechanical Reproduction. Seminarieledare, professor Dan Karlholm.

27 maj

Heirs of heroes. Soviet-Afghan War Veterans and the Great Patriotic War Cult in Tajikistan.

Advanced seminar arranged by the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University.

28 maj

The Fear of a Shapeshifter: Leonid Lipavsky on Horror and Love of the Elements

Advanced seminar arranged by the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University.

Fler händelser