Fem röster om Östersjöns framtid

Hur skapar vi en hållbar framtid, vad betyder ordet och hur ska vi ta hand om våra hav?

Deras forskning ska bli böcker

Fyra forskare har valts ut till ett unikt samarbete med Norstedts förlag.

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 70 program och 250 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

18 sep

Rent seeking and lobbying in the Swedish electricity market

Higher seminar arranged by the Centre for the studies of Political Organisation (CPO) and co-hosted by the Sociology Department at the School of Social Sciences, Södertörn University.

18 sep

Europeisk säkerhet och sårbarhet i det teknologiska megaskiftet

Högre seminarium i statsvetenskap med Johan Eriksson och Lindy Newlove-Eriksson.

19 sep

Bokpresentation: Humaniora - en vetenskap som andra

Bokpresentation i arrangemang av forskarutbildningsområdet Historiska studier vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola.

20 sep

New Developments in the Politics and International Relations of Post-Soviet Central Asia

The Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) at Södertörn is pleased to announce an interdisciplinary workshop on New Developments in the Politics and International Relations of Post-Soviet Central Asia .

24 sep

Ukrainian Revolution and the Long 1920s: The Making and Unmaking of Modern Ukraine, 1917-1930

A conference arranged by the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University.

Fler händelser