Coronasituationen och höstterminen 2021 – vad gäller?

Här kan du som student se vad som gäller för höstterminen

Ord är handling - Språkets roll för kvinnors rösträtt

2021 uppmärksammas 100-årsjubileet av den kvinnliga rösträtten.

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 80 program och 260 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

21 okt
22 okt

Forskardagar Förskolan i fokus

Välkomna till två dagar med spännande aktuell forskning om förskola och förskollärarutbildning av forskare på Södertörns högskola, samt inbjudna gästföreläsare. Dag 1 har tema Lek och kollektivt utforskande och dag 2 har temat Interkulturalitet och intersektionalitet

22 okt

Disputation med Ulrika Németh

Den 22 oktober disputerar Ulrika Németh med sin avhandling "Det kritiska uppdraget: diskurser och praktiker i gymnasieskolans svenskämne"

22 okt
05 nov
22 okt

Disputation med Johan Sandén

Den 22 oktober kl. 13.00 disputerar Johan Sandén med sin avhandling ”Närbyråkrater och Digitaliseringar – hur lärares arbete formas av tidsstrukturer”.

25 okt

Vem bestämmer vem som bestämmer? Partiledarval i Sverige

Varför ser vi en sådan variation i hur partier väljer ledare? Vem i partiorganisationerna gynnas eller missgynnas av olika urvalsmetoder? Är vissa förfaranden mer ”demokratiska” än andra?

Fler händelser