Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Forskning på Södertörns högskola

Böcker som ligger radade som en pil på blå matta.

Undersidor

Genvägar & nyheter

Ny bok gläntar på dörren till det ockulta sekelskiftet

Hilma af Klint öppnar dörren till en okänd värld.

Feministiska serier: Bilderna tar vid där orden inte finns

Serieformatet blir till verktyg i den feministiska rörelsen