Dela

Facebook Mail Twitter

Hamn från järnåldern hittad på Gotska Sandön

Nya fynd på Gotska Sandön ger ytterligare en pusselbit till gåtan om vad denna plats använts till för 2000 år sedan. Forskare har nu grävt fram delar av vad de tror är en sorts hamn på samma plats där man tidigare i år hittat mynt från romartiden.

Schakt på Gotska Sandön

Provschakt på en av utgrävningsplatserna på Gotska Sandön. Foto: Johan Rönnby

Tidigare i år hittade forskare från bland annat Södertörns högskola två romerska mynt under utgrävningar på Gotska Sandön. Nu är arkeologerna tillbaka på ön och har gjort fler spännande fynd som ger ännu en ledtråd till vad som kan ha försiggått på platsen för cirka 2000 år sedan. Det handlar om runt 20 eldstäder eller härdar på stranden där man tidigare hittat mynten. Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola som deltar i utgrävningarna kallar platsen för en sorts hamn från järnåldern. Det rör sig inte om någon hamnanläggning med bryggor, men han menar att man varit här, dragit upp båtar och haft ett läger på platsen.

– Det är jättespännande och väcker frågor om vad man gjorde här ute runt Kristi födelse. Det är det vi ska försöka ta reda på, säger han.

Gotska sandön

Strandvallarna på Sandön där utgrävningsplatsen ligger.

Eldstäderna hittade man redan under tidigare utgrävningar genom att sticka ner en pinne i jorden som färgades svart av kol. Det som är nytt för hösten är att man grävt fram en av härdarna och även fått den daterad med hjälp av kol-14-metoden. På så vis har man fått veta att platsen användes för cirka 2000 år sedan, och kan därmed koppla den till de tidigare hittade mynten som är från samma tid.

Vad man gjort här kan forskarna inte säga med säkerhet, men Johan Rönnby gissar att platsen kan ha koppling till den säljakt man vet ägde rum här.

Veronica Palm

Doktorand Veronica Palm.

– Säljägare kan ha kommit från Gotland och lagt till på Sandön för att koka sälens fett, så kallat sältran. Kanske är det det man använt dessa härdar till. Men vi vet inte än, det kan finnas andra anledningar till att platsen ser ut som den gör, till exempel att det varit en handelsplats, säger han.

Nu väntar fler utgrävningar under de kommande veckorna för att hitta fler ledtrådar till platsens historia. Förutom de romerska mynten har man även hittat keramik här för hundra år sedan. Nu hoppas Johan Rönnby att de ska hitta mer keramik som de själva kan analysera.

Utgrävningarna är ett samarbetsprojekt mellan Södertörns högskola, Uppsala universitet Campus Gotland, Gotlands museum och Riksantikvarieämbetet. Det finansieras av stiftelsen Voice of the Ocean (VOTO).

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-09-14