Dela

Facebook Mail Twitter

Två romerska mynt har hittats på Gotska Sandön

Södertörns högskola bedriver i samarbete med Campus Gotland och Gotlands museum ett arkeologiskt projekt på Gotska Sandön. Projektet har pågått sedan 2020, och i mars 2023 gjordes ett par för Sandön speciella fynd – två romerska denarer.

Mynt

Mynt från Trajanus och Antonius Pius.

Silvermynten är från Trajanus (98-117 e. Kr.) och Antoninus Pius (161 e. Kr.) tid.

– Det här är spännande fynd som väcker flera frågor, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola.

Handlar det om rester från en skeppsförlisning som spritts ut på stranden? Längs Sandöns kust finns också en stor mängd härdar och rester av eldstäder. Ska de romerska myntfynden i stället sättas samman med dessa aktiviteter på något sätt? Är det rester av boplatser ute på ön eller handlar det om relativt storskalig förhistorisk sältransproduktion? Forskningsundersökningar som kan ge svar på en del av dessa frågor planeras under 2023.

Det finns en tidigare uppgift om att fyrvaktare Hjalmar Söderberg ska ha hittat ett romerskt mynt på ön, men detta har tidigare bemötts med viss skepsis.

Fynd av romerska silvermynt är inte ovanligt för Gotland, men för Gotska Sandön. Det som gör det här fyndet intressant är just platsen, tillägger Daniel Langhammer, handläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Historia

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-24