Dela

Facebook Mail Twitter

Sverige genom USA:s ögon - en bild under förändring

Sverige har under lång tid haft ett starkt symbolvärde i amerikansks politik. En utopi som valt en gyllene medelväg mellan kapitalism och socialism. Men tonen har inte alltid varit positiv och bilden har kritiserats. I en ny rapport utforskar Carl Marklund, docent i nordiska studier, hur den svenska neutralitetspolitiken och globala händelser påverkat Sverigebilden i USA.

Bildcollage: dalahäst i förgrunden, amerikanska flaggan i bakgrunden. 

– Det finns många anledningar till att det i USA finns en viss bild av Sverige, en av dem är föreställningen som Sverige som ett fredligt land med ett välfungerande välfärdssystem. Det har funnits en fascination kring den svenska modellen, hur kapitalet och arbetarrörelsen kunnat nå samhörighet. Men nu är den bilden i svajning och varit under en längre tid, säger han.

Sverigebild i svajning

I rapporten Sverigebilden i USA – historia, händelser och mekanismer Länk till annan webbplats., går Carl Marklund igenom befintlig forskning på området mot bakgrund av att Sverigebilden debatterats och diskuterats i allt större omfattning de senaste åren. En debatt som allt oftare också har en negativ ton. Sverige står inför stora säkerhetspolitiska utmaningar och att då göra en historisk tillbakablick kan nyansera och komplettera diskussionen.

– Sverigebilden har varit i svaj länge. Den påverkas av hur Sverige agerar men också av kampanjer från ryska trollfabriker och islamistiska grupper. Och när Sverige nu lämnat neutralitetspolitiken och ansökt om medlemskap i NATO, och välfärdssystemet inte är så starkt som det varit påverkas bilden, säger han.

En idealiserad bild

Ur vissa perspektiv är det en mycket idealiserad bild som målats upp under 1900-talet. Grunden lades under 1930- och 40-talen när det svenska folkhemmet byggdes upp. Var det ens möjligt att bygga ett konkurrenskraftigt samhälle i framkant med ett så omfattande välfärdssystem? Det ifrågasattes framför allt av den traditionella högern. När Sverige i slutet av 90-talet genomgick en rad reformer som förändrade välfärdssystemet påverkade det också bilden av landet.

– Man kan så klart diskutera vad som faktiskt gjordes, men oavsett så påverkade det bilden av Sverige. De största skillnaderna från tidigare är idag diskussionerna om kriminalitet, problem kring integration eller mångkultur. Sverige ses fortfarande på sina håll som ett föregångsland, men allt fler utländska bedömare tycks instämma i den ganska självkritiska samhällssynen som råder här hemma sedan några år, säger Carl Marklund.

Tacksam roll

Sverige och USA har historiskt sett starka kulturella band inte minst på grund av de många svenskar som emigrerade under 1800-talets andra hälft. Under 1900-talet har bilden stundtals varit positiv, stundtals negativ. Rollen som lyckat exempel har också varit tacksam för Sverige berättar Carl Marklund.

– Över tid har det ofta handlat om att olika värderingar påverkat synen på Sverige, i undantagsfall har det rört sig om enskilda händelse. Då har det varit till exempel på senare tid kampanjer runt omhändertaganden enligt LVU och på 1980-talet runt termen ”barngulag” som myntades i samband med rapportering som socialtjänstens omhändertagande av barn. Men såväl då som nu överväger den i grunden positiva bilden. När ett land målas ut som utopi blir det också attraktivt att hitta det som går emot bilden, man vill slakta den heliga dalahästen, avslutar han.

(Studien är genomförd på uppdrag av Svenska Institutet)

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Historia

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-12-15