Dela

Facebook Mail Twitter

Ny akademiforskare inom litteraturvetenskap till Södertörns högskola

För att stärka historisk forskning finansierar Vitterhetsakademien tillsammans med förlaget Natur & Kultur två nya akademiforskartjänster. Den ena tilldelas litteraturvetaren Therese Svensson som kommer vara verksam vid Södertörns högskola under sin treåriga tjänst.

Therese Svensson kommer under sin tid på Södertörns högskola arbeta med projektet ”Från mörkret stiga vi mot ljuset” Ras och klass i svenskspråkig arbetarlitteratur där hon ska studera hur föreställningar om ras finns närvarande i den svenska arbetarlitteraturen 1918–1939. Projektet tar sin utgångspunkt i historisk forskning som visar på rasismens och kolonialismens relevans för den framväxande arbetarrörelsen.

– Det perspektiv som jag läser svenskspråkig litteratur ur när jag undersöker hur den europeiska kolonialismen och rasismen finns närvarande i texterna har varit ganska frånvarande inom svensk litteraturvetenskap. Kolonialismen och rasismen har format vår värld på genomgripande vis och det är viktigt att vi förstår hur detta har skett i den svenska litteraturhistorien bland annat för att vi skall upptäcka nya lager och betydelser i vår fantastiska litteratur. Eftersom jag inte bara undersöker hur texterna reproducerar dessa fenomen utan också hur de utmanar dem tror jag att min forskning också kan bidra med kunskap kring hur vi här och nu kan skapa berättelser som bygger andra föreställningsvärldar än de koloniala, säger Therese Svensson.

Ann-Sofie Lönngren, professor i litteraturvetenskap och avdelningsföreståndare för litteraturvetenskapen vid Södertörns högskola välkomnar det perspektiv som Therese Svenssons forskning kommer bidra med.

– Det ska bli väldigt roligt att hon kommer bidra med en kompetens som vi behöver. Vi har inte minst doktorander som är aktiva inom kritiska vithetsstudier, men det är en kompentens vi gärna vill ha mer av, säger hon.

Att Therese Svensson valde att förlägga sin tjänst till just Södertörns högskola beror på enligt henne på att litteraturvetenskapen på högskolan ligger i framkant när det gäller olika kritiska perspektiv.

– Eftersom det dessutom just nu finns doktorander vars forskning ligger nära min egen finns det en chans att vi tillsammans kan utveckla en forskningsmiljö som sätter de här perspektiven på den litteraturvetenskapliga kartan i Sverige. Det är otroligt glädjande att Kungl. Vitterhetsakademien och Natur & Kultur har valt att satsa på att svensk litteraturhistoria ska belysas ur avkoloniserande perspektiv och jag är glad och förväntansfull inför mina tre år vid Södertörns högskola.

Vitterhetsakademien har som syfte är att främja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård, framför allt genom att dela ut forskningsstöd. Akademien har sedan 2013 finansierat akademiforskartjänster.

– Vitterhetsakademien vill främja forskning inom fälten svensk litteraturhistoria och historiebruk med syfte att fördjupa kunskapen och förståelsen om aspekter på litterära traditioner, historiografi och språk respektive hur det förflutna används för olika syften och i skilda sammanhang, säger Karin Helander, ständig sekreterare vid Kungl. Vitterhetsakademien.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Historia

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-04-03