Dela

Facebook Mail Twitter

Religionsvetaren Simon Sorgenfrei tilldelas pris av Svenska Akademien

Simon Sorgenfrei, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, tilldelas Karin Gierows pris för 2024 av Svenska Akademien. Priset delas ut för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst.

”Det känns extra fint att få pris just för denna del av min verksamhet”, Säger Simon Sorgenfrei.

Simon Sorgenfrei

Simon Sorgenfrei. Foto: Magnus Liam Karlsson

Karin Gierows pris instiftades 1976 och delas i regel ut till två personer som får en prissumma på 80 000 kronor vardera. Priset har tidigare tilldelats personer som Ronny Ambjörnsson, Karin Johannisson, Elisabeth Åsbrink och Göran Sommardal. I år är Simon Sorgenfrei en av pristagarna.

– Det känns naturligtvis mycket hedrande och jag är fortfarande lite skakad av att ha tilldelats detta fina pris. Men mest är jag förstås glad att min forskning och mitt arbete uppskattas och uppmärksammas på detta sätt, säger han.

Simon Sorgenfreis forskning har huvudsakligen rört islam i historia och nutid och på senare tid islam och muslimer i Sverige. Han har även forskat om religion och migration, samt om radikalisering. På dessa teman har han också skrivit ett antal artiklar, rapporter och böcker och lagt stor vikt vid att kommunicera sin forskning till en intresserad allmänhet även i media och genom föredrag ute i landet. 2019–2020 var han också med och startade upp en författarskola för akademiker i samarbete med Norstedts förlag.

– Det känns extra fint att få pris just för denna del av min verksamhet. Jag tror att jag på senare år försökt finna sätt att inte göra så stor skillnad på vetenskap och det som kallas populärvetenskap, utan i stället finna vägar att kommunicera forskningsresultat på ett tillgängligt sätt redan från start. Den forskning jag bedriver - om islam, religion och migration, om integrationsfrågor och så vidare - engagerar naturligtvis många och jag tycker att jag har ett ansvar att försöka nå ut med min forskning.

– Genom att publicera mig i andra kanaler än bara de akademiska tidskrifterna och inte minst genom föredrag ute i landet når jag ut på ett sätt som även är utvecklande för mig som forskare. Det tycker jag är både viktigt och kul, och jag antar att det är främst för denna verksamhet jag förärats detta fina pris.

Simon Sorgenfrei är professor i religionsvetenskap och föreståndare för IMS - Institutet för forsknings om mångreligiositet och sekularitet.

Hans senaste bok, Näktergalen (Ellerströms), behandlar den romantiske poeten Erik Johan Stagnelius. År 2022 gav han ut boken "De kommer att vara annorlunda svenskar". Berättelsen om Sverige första muslimer (Norstedts) vilken även tilldelats pris av Kungliga Gustav Adolfs Akademien.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Filosofi & religion

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-04-16