Försättsblad

Du ska alltid använda ett försättsblad tillsammans med varje inlämningsuppgift (som hemtentamen, rapport) vid Södertörns högskola.

Ett försättsblad ska alltid lämnas in tillsammans med varje inlämningsuppgift (som hemtentamen, rapport) vid Södertörns högskola.

Ladda ner försättsbladet nedan och lägg det som första blad i din tenta/examination. Observera att samtliga uppgifter måste vara ifyllda för att examinerande lärare ska ta emot din tenta.

Läs mer om hur du refererar och hitta referensguider på sidan Skriva referenser