Elisabeth Wollin

PhD

Senior Lecturer

Senior lecturer in Ethnology. Research interests: cultural perspectives on place, urban/rural divide, sustainable development.

+46 8 608 51 76 +4686085176

Historical and Contemporary Studies

F1023

Elisabeth Wollin Elhouar (fil. dr. Stockholms universitet 2014) är anställd som lektor i etnologi vid institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola.

Forskningsintressen: land och stad, social hållbarhet, regional utveckling, samhällsplanering, politik, kulturellt meningsskapande.

Min forskning fokuserar i huvudsak på relationen mellan människa och plats, på hur platsrelaterade villkor påverkar människors vardagsliv och meningsskapanden. Avhandlingen Tillhör vi Sveriges framtid (2014) undersökte vardagsliv i norrländsk glesbygd och deras relation till hållbarhetsretorik och urbana normer.

Jag undervisar främst i etnologi och på lärarutbildningen. Från och med hösten 2017 vikarierar jag även som internationaliseringsansvarig på lärarutbildningen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA