Elisabeth Wollin

Elisabeth Wollin

PhD

Head of Department

Senior Lecturer

Senior lecturer in Ethnology. Research interests: cultural perspectives on place, urban/rural divide, sustainable development.

+46 8 608 51 76 +4686085176

Historical and Contemporary Studies

F1023

Elisabeth Wollin (fil. dr. Stockholms universitet 2014) är anställd som lektor i etnologi vid institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola.

Forskningsintressen: stad och land, social och kulturell hållbarhet, regional utveckling, samhällsplanering, politik, kulturellt meningsskapande.

Min forskning fokuserar i huvudsak på relationen mellan människa och plats, på hur platsrelaterade villkor påverkar människors vardagsliv och meningsskapanden. Avhandlingen Tillhör vi Sveriges framtid (2014) undersökte vardagsliv i norrländsk glesbygd och deras relation till hållbarhetsretorik och urbana normer.

Jag undervisar främst i etnologi och på lärarutbildningen. Är också från och med ht 2019 avdelningsföreståndare i etnologi.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA