Elisabeth Wollin

Elisabeth Wollin

PhD

Senior Lecturer

+46 8 608 51 76 +4686085176

Historical and Contemporary Studies

F1023

Elisabeth Wollin (fil. dr. Stockholms universitet 2014) är anställd som lektor i etnologi vid institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola.

Forskningsintressen: stad och land, social och kulturell hållbarhet, regional utveckling, samhällsplanering, politik, kulturellt meningsskapande.

Min forskning fokuserar i huvudsak på relationen mellan människa och plats, på hur platsrelaterade villkor påverkar människors vardagsliv och meningsskapanden. Avhandlingen Tillhör vi Sveriges framtid (2014) undersökte vardagsliv i norrländsk glesbygd och deras relation till hållbarhetsretorik och urbana normer.

Jag undervisar främst i etnologi och på lärarutbildningen. Är också från och med ht 2019 avdelningsföreståndare i etnologi.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA

The researcher is not participating in any projects at this moment.