Elisabeth Wollin

Fil dr

Lektor

Lektor i etnologi. Samverkansansvarig på lärarutbildningen. Forskningsfält: kulturella perspektiv på plats, stad och land, hållbar utveckling.

08-608 51 76 086085176

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1023

Elisabeth Wollin Elhouar (fil. dr. Stockholms universitet 2014) är anställd som lektor i etnologi vid institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola.

Forskningsintressen: land och stad, social hållbarhet, regional utveckling, samhällsplanering, politik, kulturellt meningsskapande.

Min forskning fokuserar i huvudsak på relationen mellan människa och plats, på hur platsrelaterade villkor påverkar människors vardagsliv och meningsskapanden. Avhandlingen Tillhör vi Sveriges framtid (2014) undersökte vardagsliv i norrländsk glesbygd och deras relation till hållbarhetsretorik och urbana normer.

Jag undervisar främst i etnologi och på lärarutbildningen. Från och med hösten 2017 vikarierar jag även som internationaliseringsansvarig på lärarutbildningen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA