Elisabeth Wollin

Elisabeth Wollin

Fil dr

Lektor

Lektor i etnologi. Undervisar också på lärarutbildningen. Forskningsfält: kulturella perspektiv på plats, stad och land, hållbar utveckling.

08-608 51 76 086085176

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1023

Elisabeth Wollin (fil. dr. Stockholms universitet 2014) är anställd som lektor i etnologi vid institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola.

Forskningsintressen: land och stad, social hållbarhet, regional utveckling, samhällsplanering, politik, kulturellt meningsskapande.

Min forskning fokuserar i huvudsak på relationen mellan människa och plats, på hur platsrelaterade villkor påverkar människors vardagsliv och meningsskapanden. Avhandlingen Tillhör vi Sveriges framtid (2014) undersökte vardagsliv i norrländsk glesbygd och deras relation till hållbarhetsretorik och urbana normer.

Jag undervisar främst i etnologi och på lärarutbildningen. Är även avdelningsföreståndare i etnologi sedan hösten 2019.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.