Jan Selling

Jan Selling

Associate Professor

Subject Coordinator

Senior Lecturer

Associate Professor in History. Senior Lecturer in Pedagogy, School of Culture and Education Antiziganism research, Romani Studies and teacher education in Romani

+46 8 608 47 09 +4686084709

Culture and Education

+46 76 100 35 44 +46761003544

PD236

Jan Selling is Associate Professor of History at Södertörn University and currently senior lecturer in Education with focus on teacher education in Romani.

Research on theoretical concepts of antigypsyism and the history of Swedish antigypsyism (Selling 2013 and 2015).

Curator of the Digital Archive of the Roma.

Website: http://www.kulturstiftung-des-bundes.de/cms/en/projekte/film_und_neue_medien/digitales_archiv_der_sinti_und_roma.htmlexternal link, opens in new window

Publications (selected)


Monographs

Selling, J. (2004). Ur det förflutnas skuggor: Historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000
(1ed.). Stockholm / Stehag: Symposion.

Selling, J. (2007) Aus den Schatten der Vergangenheit. Deutschlands nationale Identitätssuche nach 1990, Leipzig: Militzke.

Selling, J. (2013). Svensk antiziganism: Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar
(1ed.). Limhamn: Sekel Bokförlag.

Principal editorship

Selling, J. (main), M. End, , H. Kyuchukov, P. Laskar, and B. Templer (eds) (2015), Antiziganism What’s in a Word? Proceedings from the Uppsala International Conference on the Discrimination, Marginalization and Persecution of Roma, 23-25 October 2013.

Articles and papers

Selling, J. (2010) ”’Levande historia’ als schwedisches Mahnmal. Von Vergangenheits- zur Geschichtspolitik” i: Stefan Vogt u.a. (Hg.) Ideengeschichte als politische Aufklärung: Festschrift für Wolfgang Wippermann zum 65. Geburtstag. Geschichte und Gegenwart des Nationalsozialismus. Berlin: Metropol Verlag.

Selling, J. (2010). ”Ideologisk kamp om Levande historia”. Historisk Tidskrift (S), 130(2), 265-277.

Selling, J. (2011). “Between History and Politics: The Swedish Living History project as discursive formation.” Scandinavian Journal of History, 36(5), 555-569.

Selling, J. (2013). "Zigenaren som zigenare": En facklitterär konstruktion i långt perspektiv. Scandia, 79(1), 11-37.

Selling, Jan (2015) “Introduction", in: Selling et al 2015,xiv-xviii.

Jan Selling & Margaret Greenfields (2015), "Comment On Radmila Mladenova, The Imagined Gypsy: The Palindrome of the ‘Human Being’”, in: Selling et al (2015), 24-28.

Selling, Jan (2015) "Comment on Chalak Kaveh, Antiziganism in Norway: Comparison of the Interwar Period and Today” , in: Selling et al (2015), 41-47.

Selling, Jan (2015) “The Conceptual Gypsy. Reconsidering the Swedish case and the General”, in: Selling et al (2015), 120-131.

Other scholarly work

Reports for the Swedish government white paper Vitbok om Sveriges övergrepp mot romer (2012):

1) ”Polisen och antiziganismen. Jönköpings-händelserna 1948 och Ludvika-fallet 1956”;
2) ”Diskursanalys av svensk antiziganism i ett långt perspektiv”.

Selling 2015. Digital Knowledge Platform and Forum of the Roma in Europe. Academic Discourse Section. Tentative Concept Note Proposal [Tillsammans med Professor Thomas Acton (Essex), MA Anna Mirga (Krakow), Dr. Angelika Kozce (Budapest), MA Markus End (Berlin), Dr. Iulius Rostas (Budapest)]

Newspaper articles (selected)

”Dags att göra upp med den statliga antiziganismen”, debattartikel i DN 1/10 2013

”Dags att göra upp med den statliga antiziganismen”, debattartikel i DN 1/10 2013, undertecknad även av 17 andra forskare inom nätverket RORHIN.

"Därför lever fördomarna mot romer vidare", Kulturartikel i UNT 22/10 2013

"Varför förneka antiziganismens övergrepp?", Debattartikel i UNT 5/11 2013

”Om antiziganism och Förintelsens romska offer”, Kulturartikel i UNT 27/1 2014

"Nordisk antiziganism drev romer till Auschwitz", Kulturartikel i SvD 11/2 2015

"Momentum för frågan om antiziganism", gästkrönika i SKMA nyhetsbrev juni 2015

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA