Jan Selling

Jan Selling

Docent

Ämnessamordnare

Professor

Professor. Ämnessamordnare för kritiska romska studier. Docent i historia och lektor i kritiska romska studier. Specialområden romsk historia, frigörelse och antiziganism.

08-608 47 09 086084709

Lärarutbildningen

MD170

Jan Selling är ämnessamordnare för romska studier. Docent i historia och lektor i kritiska romska studier. Specialområden romsk historia, frigörelse och antiziganism.

PUBLIKATIONER (Urval)

Monografier

Selling, J. (2022), Romani Liberation. A Northern Perspective on Emancipatory Struggles and Progress. CEU Press: Budapest. Open access.

Selling, J. (2020), Frigörelsen. Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder. Med efterord av Hans Caldaras och Soraya Post. Carlsson bokförlag: Stockholm.

Selling, J. (2013), Svensk antiziganism: Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar (1ed.). Limhamn: Sekel Bokförlag. (Även på Östkultur förlag 2014).

Selling, J. (2009), Långsam fisk: torkning, rökning och saltning på skärgårdsvis (1ed.). Med efterord av Bo Ekstrand. Hjorted: Östkultur Förlag.

Selling, J. (2007), övers. Jutta Leukel. Aus den Schatten der Vergangenheit: Deutschlands nationale Identitätssuche nach 1990 (1ed.). Leipzig: Militzke.

Selling, J. (2007), Så länge skutan kan gå: Möten med skärgårdens sista fiskare (2ed.).Västervik: Västerviks museum.

Selling, J. (2004), Ur det förflutnas skuggor: Historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000 (1ed.). Stockholm / Stehag: Symposion.

Peer-review granskade artiklar

Selling, J. (2018). “Assessing the Historical Irresponsibility of the Gypsy Lore Society in Light of Romani Subaltern Challenges.” Critical Romani Studies Journal, 1(1), 44-61.

Selling, J. ( 2017 ), “The Obscured Story of the International Criminal Police Commission, Harry Söderman and the Forgotten Context of Antiziganism ”, in : Scandinavian Journal of History.

Selling, J. (2013). “Zigenaren som zigenare”: En facklitterär konstruktion i långt perspektiv. Scandia, 79(1), 11-37.

Selling, J. (2011). “Between History and Politics: The Swedish Living History project as discursive formation.” Scandinavian Journal of History, 36(5), 555-569.

Selling, J. (2010). “Ideologisk kamp om Levande historia”. Historisk Tidskrift (S), 130(2), 265-277. [debattartikel]

Selling, J. (2010). Bengt Liljegren, Adolf Hitler: anm. av Jan Selling [Review]. Historisk Tidskrift (S), 130(2), 382-384. [recension]

Selling, J. (2009). Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) The Holocaust on Post-War Battlefields. In: Genocide as Historical Culture. Malmö 2006. Dyssel Mortensen, Morten (ed.), Tyskland og Europa i det 20. århundrede, Köpenhamn 2007.”, recension i Historisk Tidskrift (S) 2009:1, s. 132-135. [recension]

Selling, J. (2007). “Tysk offerdiskurs som historytainment: Kinder der Flucht (Flyktens barn), Dramadokumentär för tv i tre delar”. Scandia, 73(1), 101-104. [recension]

Selling, J. (2005). “Förintelsemonumentet som slutpunkt: Tysk historiepolitik från Kohl till Schröder”. Historisk Tidskrift (S) (4), 665-682.

Selling, J. (1992). Kerstin Smeds, Helsingfors-Paris. Finland på världsutställningarna 1851-1900: anm. av Jan Selling [Review]. Historisk Tidskrift (S) (2), 342-344. [recension]

Andra vetenskapliga artiklar

Lauritzen, Solvor och Jan Selling. “Exclusion in the name of inclusion? Romani bridge builders in Sweden”. Nordics.info blog. 27 april 2022. https://nordics.info/show/artikel/exclusion-in-the-name-of-inclusion

Lauritzen, Solvor, Jan Selling och Marko Stenroos. ”Roma as Tokens? Reference Groups and the Practice of Deciding First and Informing After”. ECMI Minorities Blog, 8 juli 2022.https://www.ecmi.de/infochannel/detail/default-0abce6af6e

Selling, J., “Johan Lauritzen. En bortglömd hjälte”, i: DIKKO 14/10 2020. www.dikko.nu Länk till annan webbplats.

Selling, J. (2019), ”Roma Civil Rights Movement. Sweden: narrative essay”. [även tillgänglig på tyska och romani] RomArchive. www.romarchive.eu Länk till annan webbplats..

Selling, J. (2019), ”The Politics of Historical Justice and Combatting Antiziganism”. [även tillgänglig på tyska och romani] RomArchive. www.romarchive.eu Länk till annan webbplats..

Vetenskapliga rapporter

Selling, Jan. "Considering the Swedish Commission Against Antigypsyism 2014-2016: Experiences, lessons learned and recommendations." National report Sweden for the project "CHACHIPEN. Truth and Reconciliation Process to address antigypsyism in Europe. Remembrance, Recognition, Justice and Trust-Building." Brussels: CEPS. http://antigypsyism.eu/wp-content/uploads/2022/08/CHACHIPEN_-D2_2_CHACHIPEN-National-Research-Report-on-Sweden_final_formated_MODIF.pdf Länk till annan webbplats.. 2022.

Antologier (artiklar)

Selling, J. (2020), ”Romani resistance and the struggle for historical justice in Norway and Sweden”. I: Mirga-Kruszelnicka, Anna & K. Dunajeva, Re-thinking Roma Resistance. Berlin: Eriac.org.

Selling, J. (2020), “Introduktion”, med Farhad Jahanmahan Anna Lindqvist och Solvor Mjøberg Lauritzen i: Selling, Jan (huvudredaktör), F. Jahanmahan, A. Lindqvist och S. Mjøberg Lauritzen (red.) Från interkulturell pedagogik till romska studier. En Festskrift för Christina Rodell Olgaç, s. 7-11.

Selling, J. (2019), “A Short Momentum for Roma Rights”, i: Córtés Gomez, Ismael & M. End, Dimensions of Antigypsyism in Europe. Brussels: ENAR / Central Council of German Sinti and Roma, s. 353-365.

Selling, J. (2015), ”Introduction”, i: Selling, Jan (huvudredaktör), M. End, H. Kyuchukov, P. Laskar, B. Templer (red.). Antiziganism. What´s in a Word? Proceedings from the Uppsala International Conference on the Discrimination, Marginalization and Persecution of Roma, 23-25 October 2013, s. xiv-xviii.

Selling, J. (2015), “Comment On Radmila Mladenova, 'The Imagined Gypsy: The Palindrome of the ‘Human Being’”, med Margaret Greenfields, i: Selling et al. (2015), Antiziganism. What´s in a Word, s. 24-28.

Selling, J. (2015), ”Comment on Chalak Kaveh, 'Antiziganism in Norway: Comparison of the Interwar Period and Today'“, i: Selling et al. (2015), Antiziganism. What´s in a Word, s. 41-45.

Selling, J. (2015), ”The Conceptual Gypsy. Reconsidering the Swedish case and the General”, i: Selling et al. (2015), Antiziganism. What´s in a Word, s. 120-131.

Selling, J. (2010), “’Levande historia’ als schwedisches Mahnmal. Von Vergangenheits- zur Geschichtspolitik” i: Stefan Vogt u.a. (Hg.) Ideengeschichte als politische Aufklärung: Festschrift für Wolfgang Wippermann zum 65. Geburtstag. Geschichte und Gegenwart des Nationalsozialismus, s. 539-567. Berlin: Metropol Verlag.

Selling, J. (2010), “Skärgårdsfisket som artefakt: kollektivt minne genom språk, arbetsmoment och föremål” (1ed.). In: Papmehl-Dufay, Ludvig (Ed.), Forntid längs Ostkusten. 1: Blankaholmsseminariet de två första åren (s. 189-204). Västervik: Västerviks museum.

Antologier (huvudredaktörskap)

Selling, J. (huvudredaktör), F. Jahanmahan, A. Lindqvist och S.Mjøberg Lauritzen (red.) (2020,) Från interkulturell pedagogik till romska studier. En festskrift för Christina Rodell Olgaç.

Selling, J. (huvudredaktör), M. End, H. Kyuchukov, P. Laskar, B. Templer (red.) (2015), Antiziganism What’s in a Word? Proceedings from the Uppsala International Conference on the Discrimination, Marginalization and Persecution of Roma, 23-25 October 2013.

Populärvetenskapliga artiklar (urval)

“Ett internationellt webarkiv med romska perspektiv växer fram”, artikel i É Romani Glinda 4/2017

“Påläst och initierat om förföljda romer”, recension av Hynek Pallas, Oanpassbara medborgare. Historien om förföljelsen av de tjeckiska romerna, i SvD 13/4 2016

“Nordisk antiziganism drev romer till Auschwitz”, kulturartikel i SvD 11/2 2015

“Momentum för frågan om antiziganism”, gästkrönika i SKMA nyhetsbrev juni 2015

“Om antiziganism och Förintelsens romska offer”, kulturartikel i UNT 27/1 2014

”Majgull Axelsson sprider myter om romer”, kulturartikel i Aftonbladet, 7/4 2014

“Varför förneka antiziganismens övergrepp?”, debattartikel i UNT 5/11 2013

“Därför lever fördomarna mot romer vidare”, kulturartikel i UNT 22/10 2013

“Dags att göra upp med den statliga antiziganismen”, debattartikel i DN 1/10 2013, undertecknad även av 17 andra forskare inom nätverket RORHIN.

“Mellan historierelativism och antisemitism”, artikel i: Judisk krönika, 2005:2.

Undervisningsmaterial

Selling, J. 2020. Biografier för undervisningsbruk över Sofia Taikon, Hanna Dimitri, Katarina Taikon, Johan Lauritzen och familjen Josef till ERIACs undervisningsmaterial ”Roma heroes” i form av nedladdningsbara PDF/posters och pedagogiskt brädspel. (www.eriac.org Länk till annan webbplats.)

Faktagranskare och medverkande i dokumentärfilm för undervisningsbruk: Persson, Roger (2015). Romernas historia. Suntower: Stockholm.

Undervisning i romska studier på Södertörns högskola

Kollokvium för doktorander Critical Romani Studies and antigypsyism research

Kursansvarig och undervisande lärare i fristående kurser i romska studier vid Södertörns högskola på grundnivå:

  • Antiziganism som historiskt och nutida fenomen, 7,5 hp (vt19, vt 20, vt 21).
  • Den romska minoritetens nutida situation, 7, 5 hp (vt 19, vt 20, vt 21)
  • Den romska minoritetens historia, 7,5 hp (ht 18, ht 19, ht 20)
  • Den romska minoritetens historia och nutida situation, 15 hp (ht 17/vt 18)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.