Jan Selling

Jan Selling

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Docent i historia. Lektor i pedagogik vid Institutionen för kultur och lärande. Antiziganism-forskning, romska studier och romsk lärarutbildning

08-608 47 09 086084709

Institutionen för kultur och lärande

076 100 35 44 0761003544

PD236

Jan Selling är docent i historia och lektor i pedagogik med inriktning mot romsk lärarutbildning. Han arbetar för närvarande tillsammans med Christina Rodell Olgac med uppdraget att i samråd med romer utveckla en ämneslärarutbildning med inriktning mot romani chib.

Forskning på teorier om antiziganism och den svenska antiziganismens historia.

Kurator för Digital Archive of the Roma.

Hemsida:
http://www.kulturstiftung-des-bundes.de/cms/en/projekte/film_und_neue_medien/digitales_archiv_der_sinti_und_roma.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publikationer (urval)


Monografier

Selling, J. (2004). Ur det förflutnas skuggor: Historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000
(1ed.). Stockholm / Stehag: Symposion.

Selling, J. (2007) Aus den Schatten der Vergangenheit. Deutschlands nationale Identitätssuche nach 1990, Leipzig: Militzke.

Selling, J. (2013). Svensk antiziganism: Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar
(1ed.). Limhamn: Sekel Bokförlag.

Huvudredaktörsskap

Selling, J. (main), M. End, , H. Kyuchukov, P. Laskar, and B. Templer (eds) (2015), Antiziganism What’s in a Word? Proceedings from the Uppsala International Conference on the Discrimination, Marginalization and Persecution of Roma, 23-25 October 2013.

Artiklar och antologibidrag

Selling, J. (2010) ”’Levande historia’ als schwedisches Mahnmal. Von Vergangenheits- zur Geschichtspolitik” i: Stefan Vogt u.a. (Hg.) Ideengeschichte als politische Aufklärung: Festschrift für Wolfgang Wippermann zum 65. Geburtstag. Geschichte und Gegenwart des Nationalsozialismus. Berlin: Metropol Verlag.

Selling, J. (2010). ”Ideologisk kamp om Levande historia”. Historisk Tidskrift (S), 130(2), 265-277.

Selling, J. (2011). “Between History and Politics: The Swedish Living History project as discursive formation.” Scandinavian Journal of History, 36(5), 555-569.

Selling, J. (2013). "Zigenaren som zigenare": En facklitterär konstruktion i långt perspektiv. Scandia, 79(1), 11-37.

Selling, Jan (2015) “Introduction", in: Selling et al 2015,xiv-xviii.

Jan Selling & Margaret Greenfields (2015), "Comment On Radmila Mladenova, The Imagined Gypsy: The Palindrome of the ‘Human Being’”, in: Selling et al (2015), 24-28.

Selling, Jan (2015) "Comment on Chalak Kaveh, Antiziganism in Norway: Comparison of the Interwar Period and Today” , in: Selling et al (2015), 41-47.

Selling, Jan (2015) “The Conceptual Gypsy. Reconsidering the Swedish case and the General”, in: Selling et al (2015), 120-131.

Övriga vetenskapliga arbeten

Underlagsrapporter till arbetsmarknadsdepartementets Vitbok om Sveriges övergrepp mot romer (2012):

1) ”Polisen och antiziganismen. Jönköpings-händelserna 1948 och Ludvika-fallet 1956”;
2)”Diskursanalys av svensk antiziganism i ett långt perspektiv”.

Selling 2015. Digital Knowledge Platform and Forum of the Roma in Europe. Academic Discourse Section. Tentative Concept Note Proposal [Tillsammans med Professor Thomas Acton (Essex), MA Anna Mirga (Krakow), Dr. Angelika Kozce (Budapest), MA Markus End (Berlin), Dr. Iulius Rostas (Budapest)]

Tidningsartiklar (urval)

”Dags att göra upp med den statliga antiziganismen”, debattartikel i DN 1/10 2013

”Dags att göra upp med den statliga antiziganismen”, debattartikel i DN 1/10 2013, undertecknad även av 17 andra forskare inom nätverket RORHIN.

"Därför lever fördomarna mot romer vidare", Kulturartikel i UNT 22/10 2013

"Varför förneka antiziganismens övergrepp?", Debattartikel i UNT 5/11 2013

”Om antiziganism och Förintelsens romska offer”, Kulturartikel i UNT 27/1 2014

"Nordisk antiziganism drev romer till Auschwitz", Kulturartikel i SvD 11/2 2015

"Momentum för frågan om antiziganism", gästkrönika i SKMA nyhetsbrev juni 2015.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA