Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Associate Professor

Director of Studies

Senior Lecturer

+46 8 608 50 56 +4686085056

Culture and Education

PB240


Hösten 2015 och våren 2016 ingår jag i svenskämnets satsning på svenska som andraspråk i ett samverkansprojekt med Huddinge kommun. Projektet fokuserar textsamtal i klasser med nyanlända elever och andra elever som följer kursplanen i Svenska som andraspråk.

Jag undervisar framförallt på uppsatskurser, kurser i skrivande och språkutvecklande arbetssätt på lärarutbildningen och inom ämnet svenska.

Därutöver är jag programsamordnare för ett av lärarprogrammen, det program som utbildar lärare för årskurs 4-6.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA