Karin Borevi

Karin Borevi

Associate Professor

Senior Lecturer

+46 8 608 46 21 +4686084621

Social Sciences

ME619

My research interest revolves around issues of immigration, citizenship, multiculturalism and the welfare state within three thematic areas: historical analyses of the emergence and development of Swedish policies on immigrant integration; comparative analyses of contemporary European integration policies (in particular the current trend known as the civic turn in integration policies); political theoretical debates on multiculturalism, justice and equality.

Since September 2014 I am senior lecturer in Political Science at Södertörn University. I am also affiliated researcher at the Department of government, Uppsala University and guest researcher at Uppsala Religion and Society Research Centre, Uppsala University.

Publications

Books

Borevi, Karin. 2002. Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. (Dissertation) (343 pages).

Borevi, Karin and Ingvar Svanberg. 1993. Uppsala som invandrarstad. (Uppsala stads historia 6:11)Uppsala: Uppsala stads historiekommitté. (181 pages).

Peer-reviewed articles

Borevi, Karin, Kristian Jensen & Per Mouritsen. 2017. The civic turn of immigrant integration policies in the Scandinavian welfare states. Comparative Migration Studies 2017 5:9 https://doi.org/10.1186/s40878-017-0052-4external link

Bech, Emily C., Karin Borevi & Per Mouritsen. 2017. A ‘civic turn’ in Scandinavian family migration policies? Comparing Denmark, Norway and Sweden. Comparative Migration Studies 2017 5:7 https://doi.org/10.1186/s40878-016-0046-7external link

Borevi, Karin. 2015. Family Migration Policies and Politics: Understanding the Swedish Exception. Journal of Family Issues 2015, 36(11): 1490-1508
DOI: 10.1177/0192513X14558297

Borevi, Karin and Bo Bengtsson. 2014. The tension between choice and need in the housing of newcomers: A theoretical framework and an application on Scandinavian settlement policies. Urban Studies. DOI: 10.1177/0042098014548137 http://usj.sagepub.com/cgi/reprint/0042098014548137v1.pdf?ijkey=lz2wMVlFp QAfssSexternal link& amp;keytype=ref

Thapar-Björkert, Suruchi and Karin Borevi. 2014. Gender and the integrationist turn: Comparative perspectives on marriage migration in the UK and Sweden. Tijdschrift voor Genderstudies, 17(2): 149–165.

Borevi, Karin. 2014. Multiculturalism and welfare state integration: Swedish model path dependency. Identities: Global Studies in Culture and Power, DOI:10.1080/1070289X.2013.868351 http://ww w.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1070289X.2013.868351external link

Borevi, Karin. 2011. "From Multiculturalism to Assimilation? Swedish Integration Policy from a European Perspective", Statsvetenskaplig tidskrift 113(1), s. 47–56.

Bengtsson, Bo, Karin Borevi and Andreaz Strömgren. 2007. "Välfärdsstaten och de nyanlända. Politik för flyktingars bosättning i Sverige, Danmark och Norge". Statsvetenskaplig Tidskriftt 109(2): 118–122.

Borevi, Karin. 1998. "Svensk invandrarpolitik under (om)formulering", Politica 30(2): 168–183.

Book chapters

Borevi, Karin. 2017. "Diversity and Solidarity in Denmark and Sweden" in Keith Banting and Will Kymlicka (eds.), Strains of Commitment: The Political Sources of Solidarity in Diverse Societies. Oxford: Oxford University Press. Diversity and Solidarity in Denmark and Sweden DOI:10.1093/acprof:oso/9780198795452.003.0013

Borevi, Karin. 2016. "Integration" in Ludvig Beckman och Ulf Mörkenstam (eds.) Politisk teori, Stockholm: Liber.

Bengtsson, Bo & Karin Borevi. 2015. "Mångfaldens vägskäl. Om integrationspolitikens stigberoende" in Bo Bengtsson, Gunnar Myrberg, Roger Andersson (eds.) Mångfaldens dilemman. Integrationspolitik och medborgarskap, Malmö: Gleerups förlag.

Borevi, Karin. 2013. "Understanding multiculturalism in Sweden" in Peter Kivisto and Östen Wahlbeck (eds.): Debating Multiculturalism in the Nordic Welfare States. Palgrave Macmillan, pp. 140–169.

Borevi, Karin. 2013. "The Political Dynamics of Multiculturalism in Sweden" in Raymond Taras (ed.) Challenging Multiculturalism: European Models of Diversity. Edinburgh University Press, pp. 138–160.

Borevi, Karin. 2012. "Sweden: the Flagship of Multiculturalism" in Grete Brochmann och Anniken Hagelund, Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945–2010. Palgrave Macmillan, pp. 25–96.

Borevi, Karin. 2010. "Dimensions of citizenship: European integration policies from a Scandinavian perspective" in Bo Bengtsson, Per Strömblad och Ann-Helén Bay (eds.) Diversity, inclusion and citizenship in Scandinavia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 19–46.

Borevi, Karin. 2010. "Sverige – mångkulturalismens flaggskepp i Norden" in Grete Brochmann och Anniken Hagelund, Velferdens grenser. Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945–2010. Oslo: Universitetsforlaget, pp. 41– 130.

Borevi, Karin. 2008. "Mångkulturalism på reträtt" in Sverker Gustavsson, Jörgen Hermansson och Barry Holmström (edS.) Statsvetare ifrågasätter. Uppsalamiljön vid tiden för professorsskiftet den 31 mars 2008, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, pp. 408–424.

Borevi, Karin. 2008. "Religiösa friskolor" in Ingvar Svanberg och David Westerlund (red.) Religion i Sverige. Stockholm: Dialogos Förlag, pp. 379-381.

Borevi, Karin. 2006. "Invandrings- och medborgarskapspolitik i Europa" in Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim och Nils Wahl (edS.) En gränslös europeisk arbetsmarknad? Stockholm: Santérus förlag, pp. 43–70.

Borevi, Karin. 2004. "Den svenska diskursen om staten, integrationen och föreningslivet" in Bo Bengtsson (ed.) Föreningsliv, makt och integration. Ds 2004:49. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer, pp. 31–63.

Borevi, Karin and Per Strömblad. 2004. "Kunskap för integration – en introduktion" i Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige, SOU 2004:33, pp. 7–28 (together with Per Strömblad)

Borevi, Karin and Per Strömblad. 2004. "Kategorisering och integration – en introduktion" in Kategorisering och integration. Om föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag, SOU 2004:48, pp. 7–20.

Strömblad, Per and Karin Borevi. 2004. "Engagemang, mångfald och integration – en introduktion" i Engagemang, mångfald och integration. Om möjligheter och hinder för politisk jämlikhet, SOU 2004:49, pp. 7–22.

Borevi, Karin. 2001. "Bostadspolitiken och frågan om boendesegregation" in Den nya bostadspolitiken, Anders Lindbom (ed.), Umeå: Boréa, pp. 291–324.

Borevi, Karin. 2000. "Positiv särbehandling och invandrarpolitik i Sverige" in Erik Åsard och Harald Runblom (eds.), Positiv särbehandling i Sverige och USA, Stockholm: Carlssons, pp. 125–175.

Borevi, Karin. 1997. "Religion i skolan" in Pia Karlsson and Ingvar Svanberg (eds.) Religionsfrihet i Sverige? Om möjligheten att leva som troende. Lund: Studentlitteratur, pp. 37–69.

Borevi, Karin. 1992. "Litauen" in Sven Gustavsson and Ingvar Svanberg (eds.), Gamla folk och nya stater. Det upplösta Sovjetimperiet, Stockholm: Gidlunds bokförlag, pp. 274–287.

Edited volumes

Borevi, Karin and Per Strömblad (eds.) 2004. Engagemang, mångfald och integration. Om möjligheter och hinder för politisk jämlikhet SOU 2004:49. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer.

Borevi, Karin and Per Strömblad (eds.) 2004. Kategorisering och integration. Om föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag. SOU 2004:48, Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer.

Borevi, Karin and Per Strömblad (eds.) 2004. Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige, SOU 2004:33. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer.

Borevi, Karin and Ingvar Svanberg (eds.) 1994. Multiethnic studies: report on research and other activities from the Centre for Multiethnic Research, Uppsala: Centre for Multiethnic Research

Borevi, Karin and Ingvar Svanberg (eds.) 1992. Ethnic life and minority cultures, Uppsala: Centre for Multiethnic Research.

Reports

Borevi, Karin and Gunnar Myrberg. 2010. Välfärdsstaten och de nyanlända: En flyktingsplaceringspolitisk probleminventering. Malmö Institute of Migration Working Paper Series 10:3. Malmö: Malmö Institute of Migration Studies.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA