Karin Borevi

Karin Borevi

Docent

Lektor

08-608 46 21 086084621

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME619

Mitt forskningsintresse kretsar kring frågor om invandring, medborgarskap, mångkulturalism och välfärdsstat inom tre teman: svensk integrationspolitisk historia, europeisk jämförande policyanalys (särskilt den pågående policy-trend som brukar benämnas the civic integrationist turn) samt politisk-teoretisk forskning om mångkulturalism, rättvisa och jämlikhet.

Jag är lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola sedan september 2014. Jag är även affilierad forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och gästforskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle.

Google Scholar Profile Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publications (selection of)

Articles (peer-reviewed)

Borevi, Karin. 2021. Scandinavian Approaches to Begging as a Policy Problem and the Double Insider/Outsider Status of Marginalized Intra-EU Migrants. Journal of Social Policy, 1-18. doi:10.1017/S0047279421000556 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borevi, Karin, Kristian Jensen & Per Mouritsen. 2017. The civic turn of immigrant integration policies in the Scandinavian welfare states. Comparative Migration Studies 2017 5:9. https://doi.org/10.1186/s40878-017-0052-4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bech, Emily C., Karin Borevi & Per Mouritsen. 2017. A ‘civic turn’ in Scandinavian family migration policies? Comparing Denmark, Norway and Sweden. Comparative Migration Studies 2017 5:7 https://doi.org/10.1186/s40878-016-0046-7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borevi, Karin. 2015. Family Migration Policies and Politics: Understanding the Swedish Exception. Journal of Family Issues 2015, 36(11): 1490-1508
DOI: 10.1177/0192513X14558297 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borevi, Karin and Bo Bengtsson. 2014. The tension between choice and need in the housing of newcomers: A theoretical framework and an application on Scandinavian settlement policies. Urban Studies. DOI: 10.1177/0042098014548137 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borevi, Karin. 2014. Multiculturalism and welfare state integration: Swedish model path dependency. Identities: Global Studies in Culture and Power, DOI:10.1080/1070289X.2013.868351 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Thapar-Björkert, Suruchi and Karin Borevi. 2014. Gender and the integrationist turn: Comparative perspectives on marriage migration in the UK and Sweden. Tijdschrift voor Genderstudies, 17(2): 149–165.

Books/reports

Borevi, Karin and Vasileios Petrogiannis. 2020. Conflicting Conceptualisations of Europeanisation: Sweden Country Report Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Global Migration: Consequences and Responses - RESPOND Working Paper Series ; 2020/73

Borevi, Karin and Mudar Shakra. 2019. Border Management and Migration Controls: Sweden - Country Report Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. RESPOND Working Papers. Global Migration: Consequences and Responses ; 2019/23

Borevi, Karin. 2018. Familj, medborgarskap, migration. Sveriges politik för anhöriginvandring i ett jämförande perspektiv. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Stockholm: Delegationen för Migrationsstudier (Delmi)

Borevi, Karin and Gunnar Myrberg. 2010. Välfärdsstaten och de nyanlända: En flyktingsplaceringspolitisk probleminventering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Malmö Institute of Migration Working Paper Series 10:3. Malmö: Malmö Institute of Migration Studies.

Borevi, Karin. 2002. Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. (Dissertation) (343 pages).

Book chapters

Borevi, Karin. 2021. EU:s invandrings- och asylpolitik och frågan om en uthållig integrationspolitik i Antonia Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski and Lars Oxelheim (eds.) Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021. Stockholm: Santérus Förlag.

Borevi, Karin. 2017. Diversity and Solidarity in Denmark and Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. in Keith Banting and Will Kymlicka (eds.), Strains of Commitment: The Political Sources of Solidarity in Diverse Societies. Oxford: Oxford University Press.

Borevi, Karin. 2016. "Integration" in Ludvig Beckman och Ulf Mörkenstam (eds.) Politisk teori, Stockholm: Liber.

Borevi, Karin, Annette Leis-Peters and Anna-Sara Lind. 2016. Layers of Inconsistency. The Swedish National Agency for Education's Guidelines on Muslim Headscarves, in Anna-Sara Lind, Mia Lövheim, Ulf Zackariasson (eds.) Reconsidering Religion, Law, and Democracy. New Challenges for Society and Research. Lund: Nordic Academic Press.

Bengtsson, Bo & Karin Borevi. 2015. "Mångfaldens vägskäl. Om integrationspolitikens stigberoende" in Bo Bengtsson, Gunnar Myrberg, Roger Andersson (eds.) Mångfaldens dilemman. Integrationspolitik och medborgarskap, Malmö: Gleerups förlag.

Borevi, Karin. 2013. "Understanding multiculturalism in Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." in Peter Kivisto and Östen Wahlbeck (eds.): Debating Multiculturalism in the Nordic Welfare States. Palgrave Macmillan, pp. 140–169.

Borevi, Karin. 2013. "The Political Dynamics of Multiculturalism in Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." in Raymond Taras (ed.) Challenging Multiculturalism: European Models of Diversity. Edinburgh University Press, pp. 138–160.

Borevi, Karin. 2012. Sweden: the Flagship of Multiculturalism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. in Grete Brochmann och Anniken Hagelund, Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945–2010. Palgrave Macmillan, pp. 25–96.

Borevi, Karin. 2010. "Dimensions of citizenship: European integration policies from a Scandinavian perspective Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." in Bo Bengtsson, Per Strömblad och Ann-Helén Bay (eds.) Diversity, inclusion and citizenship in Scandinavia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 19–46.

Borevi, Karin. 2010. "Sverige – mångkulturalismens flaggskepp i Norden" in Grete Brochmann och Anniken Hagelund, Velferdens grenser. Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945–2010. Oslo: Universitetsforlaget, pp. 41–130.

Borevi, Karin. 2008. "Mångkulturalism på reträtt" in Sverker Gustavsson, Jörgen Hermansson och Barry Holmström (edS.) Statsvetare ifrågasätter. Uppsalamiljön vid tiden för professorsskiftet den 31 mars 2008, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, pp. 408–424.

Borevi, Karin. 2008. "Religiösa friskolor" in Ingvar Svanberg och David Westerlund (red.) Religion i Sverige. Stockholm: Dialogos Förlag, pp. 379-381.

Borevi, Karin. 2006. "Invandrings- och medborgarskapspolitik i Europa" in Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim och Nils Wahl (edS.) En gränslös europeisk arbetsmarknad? Stockholm: Santérus förlag, pp. 43–70.

Borevi, Karin. 2004. "Den svenska diskursen om staten, integrationen och föreningslivet" in Bo Bengtsson (ed.) Föreningsliv, makt och integration. Ds 2004:49. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer, pp. 31–63.

Borevi, Karin and Per Strömblad. 2004. "Kunskap för integration – en introduktion" i Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige, SOU 2004:33, pp. 7–28 (together with Per Strömblad)

Borevi, Karin and Per Strömblad. 2004. "Kategorisering och integration – en introduktion" in Kategorisering och integration. Om föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag, SOU 2004:48, pp. 7–20.

Strömblad, Per and Karin Borevi. 2004. "Engagemang, mångfald och integration – en introduktion" i Engagemang, mångfald och integration. Om möjligheter och hinder för politisk jämlikhet, SOU 2004:49, pp. 7–22.

Borevi, Karin. 2001. "Bostadspolitiken och frågan om boendesegregation" in Den nya bostadspolitiken, Anders Lindbom (ed.), Umeå: Boréa, pp. 291–324.

Borevi, Karin. 2000. "Positiv särbehandling och invandrarpolitik i Sverige" in Erik Åsard och Harald Runblom (eds.), Positiv särbehandling i Sverige och USA, Stockholm: Carlssons, pp. 125–175.

Borevi, Karin. 1997. "Religion i skolan" in Pia Karlsson and Ingvar Svanberg (eds.) Religionsfrihet i Sverige? Om möjligheten att leva som troende. Lund: Studentlitteratur, pp. 37–69.

Borevi, Karin. 1992. "Litauen" in Sven Gustavsson and Ingvar Svanberg (eds.), Gamla folk och nya stater. Det upplösta Sovjetimperiet, Stockholm: Gidlunds bokförlag, pp. 274–287.

Edited volumes

Borevi, Karin and Per Strömblad (eds.). 2004. Engagemang, mångfald och integration. Om möjligheter och hinder för politisk jämlikhet SOU 2004:49. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer.

Borevi, Karin and Per Strömblad (eds.) 2004. Kategorisering och integration. Om föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag. SOU 2004:48, Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer.

Borevi, Karin and Per Strömblad (eds.) 2004. Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige, SOU 2004:33. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer.

Borevi, Karin and Ingvar Svanberg (eds.) 1994. Multiethnic studies: report on research and other activities from the Centre for Multiethnic Research, Uppsala: Centre for Multiethnic Research

Borevi, Karin and Ingvar Svanberg (eds.) 1992. Ethnic life and minority cultures, Uppsala: Centre for Multiethnic Research.

Articles (other)

Borevi, Karin. 2020. Scandinavian responses to immigration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Bundeszentrale für politische bildung (BDP)

Borevi, Karin. 2020. Skandinavishe Antworten auf Einwanderung Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Bundeszentrale für politische bildung (BDP) 

Borevi, Karin. 2011. "From Multiculturalism to Assimilation? Swedish Integration Policy from a European Perspective", Statsvetenskaplig tidskrift 113(1), s. 47–56.

Bengtsson, Bo, Karin Borevi and Andreaz Strömgren. 2007. "Välfärdsstaten och de nyanlända. Politik för flyktingars bosättning i Sverige, Danmark och Norge". Statsvetenskaplig Tidskriftt 109(2): 118–122.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA