Pella Myrstener

Pella Myrstener

Doctoral Student

PhD student in Art History

+46 8 608 44 50 +4686084450

Culture and Education

PC219

Doktorand vid konstvetenskapliga institutionen sedan hösten 2018 inom projektet "Exhibiting art in a European Periphery? International Art in Sweden during the Cold War".

Mitt avhandlingsprojekt undersöker utställningar som visade samtida internationell konst vid museer och konsthallar i Stockholm och Göteborg under perioden 1945-1969. Genom att kartlägga och analysera varifrån utställningarna kom, vilka aktörer som arrangerade dem och vilka konstnärliga medier som visades tecknas en bild av konstens transnationella rörelser, villkor och karaktär i Sverige och världen i den nya världsordningen efter andra världskriget.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA

The researcher is not participating in any projects at this moment.