Pella Myrstener

Pella Myrstener

Doktorand

Doktorand i konstvetenskap

08-608 44 50 086084450

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Doktorand vid konstvetenskapliga institutionen sedan hösten 2018 inom projektet "Exhibiting art in a European Periphery? International Art in Sweden during the Cold War" (Finansierat av Vetenskapsrådet 2018-2022).

Min avhandling Konst i rörelse. Tillfälliga utställningar med internationell nutida konst i Sverige 1945-1969 undersöker tillfälliga utställningar med nutida internationell konst vid offentligt finansierade konstmuseer och konsthallar i Stockholm och Göteborg under åren 1945-1969. Avhandlingen kartlägger varifrån utställningarna kom, vad som visades och vilka som arrangerade dem.

Utifrån dessa utställningar som en analytisk lins synliggörs vilka intressen och förhållanden utanför konstinstitutionerna som påverkade utställningarna tillkomst, liksom hur den aktuella tidsperioden innebar en förändring i synen på vad en utställning med nutida konst var och vad den skulle presentera.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.