Pella Myrstener

Pella Myrstener

Doktorand

Doktorand inom projektet Exhibiting Art in a European Periphery? International Art in Sweden during the Cold War.

08-608 44 50 086084450

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Doktorand vid konstvetenskapliga institutionen sedan hösten 2018 inom projektet "Exhibiting art in a European Periphery? International Art in Sweden during the Cold War".

Mitt avhandlingsprojekt undersöker utställningar som visade samtida internationell konst vid museer och konsthallar i Stockholm och Göteborg under perioden 1945-1969. Genom att kartlägga och analysera varifrån utställningarna kom, vilka aktörer som arrangerade dem och vilka konstnärliga medier som visades tecknas en bild av konstens transnationella rörelser, villkor och karaktär i Sverige och världen i den nya världsordningen efter andra världskriget.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA