Om Södertörns högskola / Ämnen

Historia

Grafiskt element för ämnet historiaHistoria på Södertörns högskola är inriktad mot genus och interkulturalitet.

Kunskap om historiska händelser och deras konsekvenser är av stor vikt  för att förstå den värld vi lever i idag. Föreställningar om genus, klass och etnicitet har genom historien ständigt varit närvarande men också genomgått stora förändringar.

Historia på Södertörns högskola strävar efter att beskriva, förstå och förklara olika typer av historiska händelser, skeenden och processer utifrån ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt.

Tidigare studenter arbetar idag exempelvis som lärare, journalister, omvärldsanalytiker och handläggare. Några  har blivit forskare och en del av dem arbetar idag som historielärare här på Södertörns högskola.

Om ämnet

När du studerar historia får du en bred humanistisk och samhällsvetenskaplig kompetens och redskap för att förstå och förklara hur vår nutida värld kan förstås utifrån ett historiskt sammanhang.
 

Du får bekanta dig med olika tolkningar av och perspektiv på historien. Du kommer att få testa att läsa och förstå originaltexter, exempelvis brev, protokoll och revolutionära pamfletter från olika tidsperioder.

Det finns två olika möjligheter att läsa historia på grundnivå på Södertörns högskola. På höstterminen startar Historia A med genus- och interkulturellt perspektiv som har ett tematiskt upplägg där fokus ligger på olika historievetenskapliga inriktningar, ekonomisk historia, politisk historia, socialhistoria och kulturhistoria. Man kan sedan fortsätta med Historia B med genus- och interkulturellt perspektiv som innehåller tematiska fördjupningar och ett mindre självständigt arbete.

Den andra möjligheten att läsa historia på Södertörns högskola är att läsa en mer kronologisk upplagd grundkurs, Historia AB, som har intag på vårterminen. Den omfattar 60 hp, det vill säga två terminer. Även den innehåller tematiska fördjupningar samt ett mindre självständigt arbete. Även i Historia AB finns genus- och interkulturalitet som en närvarande röd tråd genom kursen.

På Södertörns högskola är historia också en del av ämneslärar- och journalistikutbildningen, samt ett valbart biämne inom Turistprogrammet.

På högre nivåer, C-kursen samt magister- och masterprogrammen, finns ett större inslag av mångvetenskap. Här får du förutom avancerade kunskaper i historia även insikter i andra humanistiska ämnen som etnologi, religionsvetenskap, arkeologi och idéhistoria.