Gränsland

Erfarenheter och organisering av praktik i svenska medieföretag

Project manager

Fredrik Stiernstedt

Financiers

FORTE: Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

Project type

Research

Abstract

Praktiktjänster, utbildningspraktik och volontärarbete (vad jag med ett samlingsnamn i den här texten kallar praktik) är sedan 1980-talet en etablerad del av den svenska arbetsmarknadspolitiken, det svenska utbildningsväsendet och det svenska arbetslivet generellt.

Trots fenomenets utbredning saknas kunskap om hur det går till när praktik och praktikanter inlemmas i konkreta organisationer och hur det påverkar arbetssituationen där. Kunskap saknas också om erfarenheter och upplevelser av praktik från såväl praktikanter som från övriga anställda i organisationer där praktik förekommer. Detta projekt ämnar bidra med sådan ny kunskap. Det sker med hjälp av enkätstudier och etnografiska undersökningar (intervjuer och observationer). För att göra ämnet hanterbart har jag valt att fokusera på en del av det svenska arbetslivet. Det som står i centrum här är medierna, såsom t.ex. TV, radio, tidningar, internetföretag och produktionsbolag


Research area / geographic area

Media and Communication Studies Critical and Cultural Theory Media

Contract ID

2014-00784_Forte

Project time

2015 — 2018

Share

Facebook Mail Twitter

Page updated

15-05-2024