Alexandra Bogren

Alexandra Bogren

Lektor

Min forskning finns inom området sociologisk kriminologi, just nu inom projektet Kameraövervakning och våld. Jag undervisar i sociologi och på polisutbildningen.

08-608 52 66 086085266

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME213

Jag är docent i sociologi och lektor vid Institutionen för samhällsvetenskaper. 2006 disputerade jag i sociologi vid Stockholms universitet. 2008 var jag gästforskare i alkohol- och drogforskargruppen vid nuvarande finska Folkhälsoinstitutet (THL) och jag har tidigare arbetat som forskare vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Stockholms universitet.

Mina forskningsintressen finns inom kriminologi och sociala problem, medicinsk sociologi, mediesociologi, genusfrågor samt makt och ojämlikhet. Jag har under flera år forskat om alkohol- och drogkonsumtion och -kultur ur ett genusperspektiv och har tidigare arbetat med forskningsprojekt om kunskapskommunikation och om biomedicinens roll i samhället.

För närvarande forskar jag om kameraövervakningens betydelse och praktik inom olika yrkesgrupper i projektet "Kameraövervakning och våld: Betydelsen av kameraövervakning bland våldsutsatta yrkesgrupper" (finansierat av Vetenskapsrådet ). Mer information om projektet finns här: Övervakning i jobbet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag forskar också om alkohol och sexuellt våld bland unga vuxna i projektet "Berusning, sexuella trakasserier och sexuellt våld i nattlivet." (finansierat av Brottsofferfonden) och medverkar i ett nordiskt forskarnätverk på samma tema tillsammans med forskare inom antropologi, genusvetenskap och ungdomsforskning. Mer om det svenska forskningsprojektet finns att läsa här: Nightlife Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undervisning och handledning: "Arbetsliv och samhälle" (personalvetarprogrammet), "Brott och samhälle" (polisutbildningen). Handleder c-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå i sociologi.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA