Alexandra Bogren

Alexandra Bogren

Lektor

Min forskning finns inom området sociologisk kriminologi, just nu inom projektet Kameraövervakning och våld. Jag undervisar i sociologi och på polisutbildningen.

08-608 52 66 086085266

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME213

Alexandra Bogren är docent i sociologi och lektor vid Institutionen för samhällsvetenskaper. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2006 på en avhandling om genus och alkohol och har varit gästforskare i alkohol- och drogforskargruppen vid nuvarande finska Folkhälsoinstitutet (THL) samt under sju år arbetat som forskare vid SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning), Stockholms universitet.

Alexandras forskningsintressen rör kriminologi och sociala problem, medicinsk sociologi, mediesociologi, genusfrågor samt makt och ojämlikhet. Hon har under flera år forskat om alkohol- och drogkonsumtion och -kultur ur ett genusperspektiv och har tidigare arbetat med forskningsprojekt om kunskapskommunikation och om biomedicinens roll i samhället.

För närvarande handlar Alexandras forskning om kameraövervakningens betydelse och praktik inom olika yrkesgrupper i projektet "Kameraövervakning och våld: Betydelsen av kameraövervakning bland våldsutsatta yrkesgrupper" (finansierat av Vetenskapsrådet ). Mer information om projektet finns här: https://www.sh.se/nyheter/forskning/2019-06-11-overvakning-i-jobbet---nytt-forskningsprojekt-om-kameraanvandning-i-tjansten Länk till annan webbplats.

Undervisning och handledning: "Arbetsliv och samhälle" (personalvetarprogrammet), "Brott och samhälle" (polisutbildningen). Handleder c-uppsatser och uppsatser på avancerad nvå i sociologi.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA