Amela Muratspahić

Amela Muratspahić

Doktorand

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt avhandlingsprojekt rör datafiering, automatisering och artificiell intelligens i svensk offentlig sektor.

08-608 43 58 086084358

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Jag är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap inom forskningsområdet kritisk kulturteori. Mitt avhandlingsprojekt rör datafiering, automatisering och artificiell intelligens i svensk offentlig sektor.

Jag är ansluten till nätverket WASP-HS (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanity and Society) samt arbetar nära AUTO-WELF-projektet som undersöker automatiserat beslutsfattande i olika EU-länder.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.