Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Vicerektor

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar bland annat om journalistik, miljö, vetenskapskommunikation och medborgergligt engagemang.

08-608 42 55 086084255

Högskoleledningen

MA917

Anna Maria Jönsson (f 1970) är verksam som lärare och forskare vid Södertörns högskola i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap.Hon disputerar (Fil.dr.) på en avhandling om TV-nyheter och mångfald. Hennes primära forskningsintresse rör sig kring frågor om mediernas roll i samhället, medier och demokrati, mediestruktur och public service, samt journalistik och journalistiska normer. Under perioden 2004-2006 arbetar hon i projektet "Etermedier i konkurrens" (Stiftelsen Etermedierna i Sverige) där hon tillsammans med Jesper Strömbäck (Demokratiinstitutet) ansvarar för delprojektet om nyheter och samhällsprogram (Arbetsnamn: Mellan demokrati och marknad). Hon undervisar primärt i medie- och kommunikationsvetenskap samt på programmen Medier, lärande, gestaltning och Journalistik med naturvetenskap. Under perioden 1/7-04 till 31/12-04 vikarierar hon som ämnesansvarig för medie- och kommunikationsvetenskap.

Exempel på publikationer: Radio och TV i allmänhetens tjänst? Allmänhetens syn på public service-verksamheten. Arbetsrapport nr 92 från Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet (2000); "The Swedish Media System in a new Millennium. Press, Audiovisual Media and Online Services". I The International Media Handbook 2002/2003 (Media Handbuch). The Hans-Bredow-Institut for Media Research at the University of Hamburg (2002); "Public service som ideologi och praktik". I Nord, Lars och Strömbeck, Jesper (red) Medierna och demokratin. Studentlitteratur. Lund (2004); Samma nyheter eller likadana? Studier av mångfald i svenska TV-nyheter. (2004) Avhandling. Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Grafikerna i Kungälv.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.