Anna Rådström

Anna Rådström

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Ämnessamordnare för konstvetenskap

08-608 53 03 086085303

Institutionen för kultur och lärande

PC217

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.