Aryna Creangă

Aryna Creangă

Doktorand

08-608 40 65 086084065

Institutionen för kultur och lärande

MA715

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.