Åsa Arketeg

Åsa Arketeg

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Lektor i estetik. Ämnessamordnare, estetik och programsamordnare för Estetikprogrammet.

08-608 43 70 086084370

Institutionen för kultur och lärande

PD218

Utbildning

- Fil. dr., estetik, Uppsala universitet.
- Fil. mag., litteraturvetenskap, Uppsala universitet.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen inbegriper frågan hur poetik, poiesis och samtida poetisk praktik kan bidra med nya perspektiv på feministisk estetik och teori. Till mina forskningsintressen hör även frågan hur konst förmedlas inom ramen för samtidskonstmuseet.

Vetenskapliga publikationer

Monografi

– Arketeg. An Aesthetics of Resistance: "The Open-Ended Practice of Language Writing", Uppsala: Universitetstryckeriet, 2007.

Artikel

– Arketeg, Åsa och Kamilla Freyr: "Textuální prezentace a umění v reálném čase" ("Textual presentation and real time art") I: Martin Kolář, Martin Nitsche og Tomáš Pavlíček (reds.) Obraz V Prostoru (Image in Space). Supplement till den filosofiska tidskriften Výtvarná výchova, 2014.

Populärvetenskapliga publikationer

“Världslighet och rumslighet i Jörgen Gassilewskis poesi”, OEI, nr. 59, 2013.

“’Where philosophy stops, poetry is impelled to begin’ – historisk materialitet i Susan Howes och Karen Mac Cormacks poesi”, Aiolos nr 42, 2011.

“Tag och skriv. Om vittnesmålet som en rekonstruktion av världen”, Lyrikvännen, nr. 1, 2005.

"Åsa Arketeg om: Lyn Hejinian, The Language of Inquiry”, OEI, nr 11, 2002

Översättning: tillsammans med Jenny Högström en översättning av Katherine Parrish artikel: ”När ord =värld: Tillbaks till skolbänken bokmaskinskids”, från kanadensiska till svenska, OEI, nr 11, 2000

”Rösten – en stängning för en öppning: Åsa Arketeg om Katarina Frostensons nya dikter”, Vår Lösen, nr 1-2, 2000

”Där tystnaden inte är slutet och slutet inte tyst. Om berättelsen, dikten och bönen”, Vår Lösen, nr 1-2, 1999

”Minnet av Sylvia: Åsa Arketeg om Ted Hughes Birthday Letters”, Vår Lösen, nr 1, 1999

”Birgitta Trotzigs Dubbelheten – Tre sagor”, Horisont, nr 3, 1998.

”Time for time vender livet tilbage: om Sören Ulrik Thomsens Det skabtes vaklen”, Horisont, nr 3, 1998

Publicerad poesi

"Textkonst, Visuell poesi, Konceptuellt skrivande", OEI, nr 18/19/20/21, 2004.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA