Åsa Arketeg

Åsa Arketeg

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Lektor i estetik Avdelningsföreståndare, estetik och konstvetenskap

08-608 43 70 086084370

Institutionen för kultur och lärande

PD218

Utbildning

- Fil. dr., estetik, Uppsala universitet.
- Fil. mag., litteraturvetenskap, Uppsala universitet.

Forskningsintressen

Till mina forskningsintressen hör frågor som relaterar till konstens och den estetiska erfarenhetens betydelse vad gäller vår upplevelse av vardag, miljö och samhälle. Jag är även intresserad av hur teoretiska perspektiv inom estetik kan ta sig kritiska uttryck, exempelvis inom ramen för feministisk estetik. Till mina forskningsintressen hör även frågor som handlar om konstförmedling inom ramen för samtidskonstmuseet.

Vetenskapliga publikationer

Monografi

– Arketeg. An Aesthetics of Resistance: "The Open-Ended Practice of Language Writing", Uppsala: Universitetstryckeriet, 2007.

Artikel

– Arketeg, Åsa och Kamilla Freyr: "Textuální prezentace a umění v reálném čase" ("Textual presentation and real time art") I: Martin Kolář, Martin Nitsche og Tomáš Pavlíček (reds.) Obraz V Prostoru (Image in Space). Supplement till den filosofiska tidskriften Výtvarná výchova, 2014.

Övrigt vetenskapligt

"Teorins frågande till praktiken: reflektionen som en estetisk erfarenhet" i I rörelse: estetiska erfarenheter i pedagogiska sammanhang, ed. Anders Burman, Petra Lundberg Bouquelon (Huddinge: Södertörns högskola, 2022), s. 213-235.

"Metonymins politik: figurens betydelse för Rancières tänkande" i Rancière och demokratins estetik, ed. Anders Burman; Tora Lane (Simrishamn: Tankekraft, 2022), s. 79-94.

"Att 'sätta något i rörelse': Den poetiska frasen som kontext och begynnelse i Blick, rörelse, röst: Festskrift till Cecilia Sjöholm, ed. Katz Thor, Rebecka; Wallrup, Erik (Huddinge: Södertörns högskola, 2021), s. 147-152.

Populärvetenskapliga publikationer

"Jämlikhet och politik i Jacques Rancières filosofi", Arbetarhistoria: Meddelande från arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, nr. 175-176 (2020: 3-4), s. 27-33.

“Världslighet och rumslighet i Jörgen Gassilewskis poesi”, OEI, nr. 59, 2013.

“’Where philosophy stops, poetry is impelled to begin’ – historisk materialitet i Susan Howes och Karen Mac Cormacks poesi”, Aiolos nr 42, 2011.

“Tag och skriv. Om vittnesmålet som en rekonstruktion av världen”, Lyrikvännen, nr. 1, 2005.

"Åsa Arketeg om: Lyn Hejinian, The Language of Inquiry”, OEI, nr 11, 2002.

Översättning: tillsammans med Jenny Högström en översättning av Katherine Parrish artikel: ”När ord =värld: Tillbaks till skolbänken bokmaskinskids”, från kanadensiska till svenska, OEI, nr 11, 2000.

”Rösten – en stängning för en öppning: Åsa Arketeg om Katarina Frostensons nya dikter”, Vår Lösen, nr 1-2, 2000.

”Där tystnaden inte är slutet och slutet inte tyst. Om berättelsen, dikten och bönen”, Vår Lösen, nr 1-2, 1999.

”Minnet av Sylvia: Åsa Arketeg om Ted Hughes Birthday Letters”, Vår Lösen, nr 1, 1999.

”Birgitta Trotzigs Dubbelheten – Tre sagor”, Horisont, nr 3, 1998.

”Time for time vender livet tilbage: om Sören Ulrik Thomsens Det skabtes vaklen”, Horisont, nr 3, 1998.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.