Benjamin Wagner

Benjamin Wagner

Doktorand

Doktorand

08-608 44 38 086084438

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Mitt avhandlingsprojekt handlar om poesiböcker med bildkonst från Öst- och Västtyskland under 1980-talet. Jag är även aktiv som kritiker och har översatt texter från franska av Jacques Derrida och Alexandre Kojève och från tyska av Daniel Loick. Jag har en bakgrund som konstnär och har tidigare bland annat skrivit om den tyske filmskaparen Harun Farocki.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.