Cagla Demirel

Cagla Demirel

Doktorand

08-608 43 91 086084391

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA714

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA