Camilla Larsson

Camilla Larsson

Doktorand

Doktorand

08-608 43 74 086084374

Institutionen för kultur och lärande

073 590 37 21 0735903721

PC230

Camilla Larsson är doktorand i konstvetenskap vid BEEGS (Baltic and East European Graduate School) vid Södertörns högskola. Den polske konstnären och teatermannen Tadeusz Kantor (1915-1990) utgör den historiska pionjär som avhandlingen tar sitt avstamp i. Projektet kommer att utreda hur konstnärer och curatorer kopplar an till arvet efter Kantor i dag. Ämnet för avhandlingen berör samtida strömningar inom performance och performativa praktiker, som kommer att diskuteras i ljuset av historia, minne och översättningar mellan bildkonst och teater.

Verksam som curator och skribent. 2006-2015 var hon anställd som curator på Bonniers Konsthall.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA