Camilla Larsson

Camilla Larsson

Fil dr

Lektor

Aktuellt forskningsprojekt - "Serious and with Poetic Powers: Polish Art Exhibited in Sweden from the Cold War Period up until Today"

Institutionen för kultur och lärande

073 590 37 21 0735903721

PC229

Mina forskningsintressen kretsar kring kritisk historiografi med fokus på transnationella kulturöverföringar, utställningsstudier samt tolkningsteoretiska frågor där performativitet och materialitet är centrala begrepp. Jag verkar i ett internationellt forskningsfält.

Disputerade vid Södertörns högskola 2021, med avhandlingen Framträdanden: Performativitetsteoretiska tolkningar av Tadeusz Kantors konstnärskap (Huddinge), där jag gav nya tolkningsperspektiv på en av Polens experimentella konstnärer under efterkrigstiden. Jag har även fördjupat mig i Tadeusz Kantors utställningshistoria och konstkritiska reception i Sverige i artikeln The Politics of Appearance: Tadeusz Kantor Exhibiting in Sweden 1958-2014 (Sztuka i Dokumentacja, no 27, 2022).

Jag har undervisat och handleder studenter på grund- och avancerad nivå i konstvetenskap på Södertörns högskola och Stockholms universitet. Handleder en doktorand. Undervisar i konsthistoria på Gerlesborgsskolan i Stockholm.

Externa uppdrag som curator och skribent. Styrelseuppdrag för Mossutställningar, Nordiska Konstförbundet och Mörby Gård konst. Anlitas som extern kritiker, examinator och handledare vid konsthögskolor. Bjuds in som moderator, paneldebattör och föreläsare på museer och konsthallar. Mellan 2007-2015 var jag curator på Bonniers Konsthall.

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.