Charles Westerberg

Charles Westerberg

Doktorand

Min forskning rör vägarna mot multifunktionella kust- och havslandskap - landskap där socioekonomiska och ekologiska mål och värden harmoniseras.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.