Charlott Neuhauser

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i ämnena engelska, svenska och litteraturvetenskap, samt handleder i Studieverkstan. Ht 2019 har jag ett deltids forskningsprojekt på CBEES.

Institutionen för kultur och lärande

PA201

Jag undervisar i engelska, i skrivande inom ämnet svenska och handleder i Studieverkstan. Hösten 2016 och våren 2017 undervisade jag inom ämnet litteraturvetenskap med dramainriktning.

Bakgrund

I september 2016 disputerade jag vid Stockholms universitet med avhandlingen: Fruktansvärd, ospelad och nyskriven – kriser och konflikter kring ny svensk dramatik från Gustav III:s originaldramatik till dagens beställningsdramatik. Avhandlingen behandlar ett antal debatter om den svenska dramatiken från Gustav III:s svenskspråkiga teatersatsning till 1999 års statliga stöd för nyskriven dramatik. Det ofta framförda påståendet om den svenska dramatikens bristfällighet undersöks som en mytbildning som levt vidare i generation efter generation. Avhandlingen behandlar också dramatikerrollen och framväxten av olika sätt att skriva dramatik. 1999 års dramatikerstöd undersöks som en bidragande faktor till hur ny dramatik tas fram idag.

Jag har en MFA i dramaturgi och teaterhistoria från Yale Drama School och har arbetat som dramaturg inom den svenska institutionsteatervärlden på teatrar som Regionteatern Blekinge Kronoberg, Riksteatern, Helsingborgs stadsteater och Dalateatern. Parallellt med forskarutbildningen undervisade jag i dramaturgi, teaterhistoria, föreställningsanalys och i feministiska perspektiv på svensk teater vid teatervetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

Jag har tidigare undervisat och varit handledare i dramatiskt skrivande och dramaturgi vid bland annat dramatikerutbildningen på Biskops Arnö och vid Teaterhögskolan i Malmö, samt översatt dramatik från engelska till svenska och gjort dramatiseringar åt bland annat Regionteatern Blekinge Kronoberg samt Dalateatern.

För närvarande arbetar jag med en omarbetad version av min avhandling som kommer ut på Appell förlag under 2019/2020.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA