Charlotta Krispinsson

Charlotta Krispinsson

Lektor

Under höstterminen 2023 handleder jag kandidatuppsatser samt undervisar på grundkursen på distans. I min forskning studerar jag konsthistorieskrivning samt 1600-talet.

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.