Charlotta Weigelt

Professor

Prefekt

Lektor och docent i filosofi, samt prefekt för institutionen för kultur och lärande.

08-608 49 85 086084985

Institutionen för kultur och lärande

073 075 98 21 0730759821

PD229

Lektor och docent vid filosofiämnet vid Södertörn. Disputerade 2002 med avhandlingen The Logic of Life: Heidegger's Retrieval of Aristotle's Concept of Logos. Har sedan dess arbetat med olika projekt inom framförallt antik filosofi och fenomenologi. Är för närvarande knuten till projektet "Den politiska filosofins uppkomst i antikens Grekland", vilket koordineras från Uppsala universitet, och har även ett eget projekt om Aristoteles teori om kausalitet. Har översatt Aristoteles Fysiken, och arbetar på en nyöversättning av densammes Nikomachiska etik.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA