Charlotta Weigelt

Charlotta Weigelt

Professor

Prefekt

Professor i filosofi, prefekt IKL. Specialiserad mot antik filosofi och fenomenologi.

08-608 49 85 086084985

Institutionen för kultur och lärande

073 075 98 21 0730759821

PD217

Professor i filosofi. Disputerade 2002 med avhandlingen The Logic of Life: Heidegger's Retrieval of Aristotle's Concept of Logos. Har sedan dess arbetat med olika projekt inom framförallt antik filosofi och fenomenologi. Har översatt Aristoteles Fysik, och har nyligen avslutat en nyöversättning av densammes Nikomachiska etik, som är under utgivning. Har också en bok om Sokrates under utgivning.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA