Christopher Pihl

Christopher Pihl

Fil dr

Lektor

08-608 51 79 086085179

Institutionen för historia och samtidsstudier

F926

Jag är lektor och docent i historia och har intresserat mig för frågor i skärningspunkten mellan ekonomisk historia, socialhistoria och politisk historia under tidigmodern tid.

Min doktorsavhandling handlade om könsarbetsdelning, försörjningsmöjligheter och en växande statsmakt i svenskt 1500-tal.

För tillfället bedriver jag forskning inom två områden: tidiga banker och folkliga uppfattningar om pengar och monetära förändringar.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.