Daniel Castillo

Daniel Castillo

Lektor

08-608 51 64 086085164

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429F

Presentation

Daniel Castillo är filosofie doktor i sociologi och arbetar som forskare vid Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. Daniels forskning är inriktad på statens organisering och relationen mellan stat och marknad i ett organisationsteoretiskt perspektiv.

Publikationer

Monografier

Castillo, Daniel (2013): Farliga förbindelser? Statens förändrade gränser och näringslivets nya möjligheter. Forskning I fickformat. Stockholm School of Economics Institute for Research.

Castillo, Daniel (2009): Statens förändrade gränser. En studie om sponsring, korruption och relationen till marknaden. (State Boundaries in Transition. A Study of Sponsoring, Corruption and Market Relations). Stockholm Studies in Sociology. N.S., Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, 244 sidor (doktorsavhandling).

Peer-review granskade artiklar

Castillo, Daniel (2017, work in progress): "Employer-Oriented Policies at Work: Constructing Jobs through Increasing Division of Labor among Public Sector Employers".

Castillo, Daniel (2017, submitted): "Exploring the organization of markets: From natural monopoly to market organization in the Swedish railway system".

Castillo, Daniel (2016, submitted): "State, Monopoly and Bribery. Market reforms and corruption in a state-owned enterprise".

Castillo, Daniel (2014): "Från gåva till muta. Marknadsreformer och korruption i det statliga Systembolaget", Statsvetenskaplig Tidskrift, 27 sidor.

Antologikapitel

Ahrne, Göran; Castillo, Daniel och Roumbanis, Lambros (2018, kommande): "Queues: Tensions between Institution and Organization", i Ahrne, Göran; Brunsson, Nils och Sörbom, Adrienne (red.) Organization between Organizations, Cambridge Univerity Press.

Castillo, Daniel (2018):" Creating a Market Bureaucracy: The Case of a Railway Market", i Brunsson, Nils & Mats Jutterström (red.) Organizing and Reorganizing Markets, Oxford: Oxford University Press.

Castillo, Daniel (2016): "Den (o)korrumperade staten", i Ivarsson Westerberg, Anders och Torbjörn Nilsson (red), Den mångsidiga staten, Lund: Studentlitteratur

Alexius, Susanna, Castillo, Daniel & Rosenström, Martin (2014): "Contestation in Transition. Value configurations and market reform in the markets for Alcohol, Gambling and Coal", i Alexius, Susanna och Kristina Tamm-Hallström red. Organizing Value Plurality in Markets, Cheltenham: Edward Elgar, 38 sidor (Utvecklad ur Alexius, Castillo & Rosenström 2011).

Andra vetenskapliga arbeten

Castillo, Daniel (2017): Arbetsdelning i praktiken. Satsning på nya avlastande tjänster i Skövde kommun, Förvaltningsakademins rapportserie, nr 13.

Castillo, Daniel (2017): Arbete för alla. Att skapa långsiktiga möjligheter i arbetslivet för personer med funktionsnedsättningar, Förvaltningsakademins rapportserie, nr 9.

Castillo, Daniel (2015): Dela på jobben. En studie av "kompletterande arbetsmarknad" som arbetsmarknadsmodell, Förvaltningsakademins rapportserie, nr 4.

Castillo, Daniel (2012): "Recension av Core Values and the Expeditionary Mindset: Armed Forces in Metamorphosis. Redigerad av Henrik Fürst och Gerhard Kümmel, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft", i Res Militaris, vol. 2, no. 3, 2012, 4 sidor.

Alexius, Susanna, Castillo, Daniel & Rosenström, Martin (2011): Contestation in Transition. Value-conflicts and the organization of markets – the cases of alcohol, gambling and coal. Scores rapportserie 2011:02, 70 sidor.

Blomdahl, Mikael, Daniel Castillo & Anders Nordén (2002): Vi och våra grannar. Attitydundersökning 2001 inom Kunskapslyft Öst, Working Paper 2002:5, Södertörns högskola, 35 sidor.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.