Daniel Lövgren

Daniel Lövgren

Projektforskare

Forskare och projektledare i "Organizing REKO: The Viability of a Local Food System in Finland, Sweden & Latvia". Läs mer på organizingreko.com

Institutionen för samhällsvetenskaper

073 638 86 67 0736388667

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.