Ekaterina Tarasova

Ekaterina Tarasova

Fil dr

Postdoktor

Jag arbetar i projektet om rättvisa aspekter av utfasning av kol i Polen.

08-608 48 14 086084814

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD472

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA