Emma Pihl Skoog

Emma Pihl Skoog

Fil dr

Lektor

Jag är forskare i historia och arkivvetenskapen. I min undervisning intresserar jag mig särskilt för primärkällor och källkritik liksom arkivpedagogik och arkivteori.

08-608 43 50 086084350

Institutionen för historia och samtidsstudier

F903

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.