Eva Blomberg

Eva Blomberg

Professor

Forskning om 1) liberala kvinnor i Sverige, 2) jämställdhet och 3) trädgårdshistoria 4) stadsplanering och sociala rörelser

08-608 50 20 086085020

Institutionen för historia och samtidsstudier

46706508188 46706508188

F835

Jag disputerade på avhandlingen Män i mörker. Arbetsgivare, reformister och syndikalister. Politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940 (Almquist & Wiksell: Stockholm1995), som handlade om genus- och arbetsmarknadsrelationer, och facklig politik inom gruvindustrin i Sverige. Jag behandlade hur syndikalister, reformister och arbetsgivare agerade, hur de samarbetade eller hamnade i konflikt med varandra och vilken betydelse maskuliniteten hade för arbetarnas organisationer.
Från gruvans mörker letade jag mig upp och hamnade i filmens ljus. I flera artiklar har skrivit om arbetarrörelsens filmverksamhet utifrån ett makt- och genusperspektiv. Där har jag särskilt behandlat Handelsanställdas förbunds filmverksamhet och vad filmerna visade för sorts representationer av fackliga kvinnor och män. Jag har också skrivit en bok som handlar om hur artister görs till stjärnor och vad som läggs in i idolskapet – Vill ni se en stjärna…? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919-1953 (Nordic Academic Press: Lund 2006). Den visar hur artister görs till kvinnliga eller manliga kroppar, hur kroppen visas och beklädes, hur en sexuell ram skapas omkring aktriserna utifrån kön och ålder. I boken problematiserar jag hur artister, journalister och fotografer bidrar till uppbyggnaden av en stjärna och diskuterar vilken betydelse detta haft för artisternas självbild.
Därefter har mitt intresse åter vänts mot politiken. 2011 avslutade jag ett projekt om hur en ny politik har skapats kring kvinnors företagande, i synnerhet efter 1990 med den nyliberala agendan, Kvinnors företagande – mål eller medel? (SNS: Stockholm 2011). Jag skrev också en liten bok om trädgårdens brukande och om alla trädgårdens experter, Hallonlandet. Trädgårdens odling under 200 år (Sekel: Lund 2011).
Under senare år har jag skrivit om den problematiska jämställdhetspolitiken, bland annat om Jämställdhetsombudsmannen som hanterade könsdiskriminering, i Det går an. Jämställdhetsombudsmannen1980-2008 (Universus Academic Press: Malmö 2015) och jag var, tillsammans med Kirsti Niskanen, redaktör för Arbete & jämställdhet. Förändringar under femtio år (SNS: Stockholm 2013). 2017 utkommer antologin Demokratins drivkrafter. Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020 där mitt bidrag ”Att söka rättvisa. Könsdiskriminering och jämställdhet efter 1995” tar upp problemen med svensk och finsk jämställdhetspolitik.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.