Eva Jonsson

Eva Jonsson

Fil dr

Studierektor

Lektor

08-608 50 23 086085023

Institutionen för kultur och lärande

PA209

Jag är lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot barnlitteratur. När jag disputerade i Uppsala 2002, var det med en avhandling om Gustaf Frödings senare dikter. Hospitaltidens lyrik heter den. Efter min disputation har jag undervisat på en mängd olika kurser och på olika nivåer i litteraturvetenskap och genom detta har även mina forskningsintressen breddats.

Sedan hösten 2011 är jag anställd på Södertörns högskola och här undervisar jag främst på lärarutbildningens olika inriktningar och på alla nivåer. Jag undervisar i allt från antikens litteratur till barnlitteratur, handleder uppsatser och är verksam som VFU-lärare. Sedan maj 2017 har jag även ett uppdrag som studierektor för lärarutbildningen med särskilt ansvar för bemanning.

Mina forskningsintressen omfattar flick- och pojkböcker utgivna på frikyrkliga förlag, textkritik, Selma Lagerlöf och syskonen Fröding.

Forskningsprojekt

God läsning för kristna flickor och pojkar. Svenska Missionsförbundets utgivning av flick- och pojkböcker. En förlagshistorisk och didaktisk studie.

Brevutgivning Cecilia Fröding

Publikationer i urval

”Manuskriptläget för Osynliga länkar. Berättelser”, Selma Lagerlöf-arkivet (2014) (digital publikation, https://litteraturbanken.se)

”Skillnader mellan första upplagan av Gösta Berlings saga 1891 och andra upplagan 1895”, Selma Lagerlöf-arkivet (2014) (digital publikation, https://litteraturbanken.se)

”På väg mot en ny Frödingbild? - en personlig betraktelse”, i Gustaf Fröding – den tidlöse, (red.) Maj-Lis Falck, Anders Hjertén och Barbro Järliden, Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie XLV, Karlstad 2013

”Dans på väg och bal i sal – vägen till snår och alkov går via den lyckade dansen”, uppsats i Möten med Fröding. Sex uppsatser, red. Dag Nordmark, Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie, Karlstad 2008

”Efterord” i Cecilia Fröding, Och minns du Ali Baba... Cecilia Fröding berättar om sin bror, Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie XXXVIII, Karlstad 2007

”Den dominerande systern Cecilia. Om syskonen Frödings tid i Uppsala”, uppsats i Nödder att bo vid Fyris å, Värmlands nations skriftserie, Uppsala 2006

Gustaf Fröding, Dikter från hospitalet. Utgivna med inledning och kommentarer av Eva Jonsson, Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet. Ny serie, red. Eva Jonsson, Stockholm 2005

Doktorsavhandling: Hospitaltidens lyrik. Textkritisk edition av Gustaf Frödings lyriska produktion dec. 1898 – mars 1905. Med inledning och kommentarer, (diss.) Uppsala 2002

”Poesihataren Erik N.”, uppsats i Poetiska världar. 33 studier tillägnade Bengt Landgren, red. Håkan Möller m.fl., Stockholm/Stehag 2002

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.