Eva Karlberg

Eva Karlberg

Lektor

Forskning: organisation, social rörelse, civilsamhälle. Deltar i Horizon-projektet "Co-Creating Inclusive Intersectional Democratic Spaces Across Europe" https://ccindle.org/

08-608 43 03 086084303

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME218

Forskningsintressen:
organisation, social rörelse, civilsamhälle, antigenus-politik.

Undervisning:
Samhällsvetenskaplig metod, kvalitativ metod, uppsatshandledning, intersektionell analys.

Projekt:

#SolidarityWithPolishWomen: Transnational Abortion Activism in Central Eastern Europe and the Baltic Sea Region (with Katarzyna Wojnicka)

Co-Creating Inclusive Intersectional Democratic Spaces Across Europe: CCINDLE Länk till annan webbplats.

Flemingsberg; inkluderande och sammanhållen stadsmiljö: Flemingsberg; inkluderande och sammanhållen stadsmiljö | Vinnova Länk till annan webbplats.

Doktorsavhandling: Organizing the Voice of Women: A study of the Polish and Swedish women's movements' adaptation to international structures (2019).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.