Eva Karlberg

Eva Karlberg

Lektor

08-608 43 03 086084303

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME218

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA