Fatima Jonsson

Fatima Jonsson

Fil dr

Lektor

Undervisar på kandidat- och masterprogrammet i medieteknik. Forskar om integration, social medieanvändning bland kvinnor samt aktivism som pedagogisk resurs.

08-608 50 64 086085064

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

070 515 34 52 0705153452

MD376

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.