Fia Fredricson Flodin

Adjunkt

08-608 51 18 086085118

Lärarutbildningen

MA767

Adjunkt i Estetiska Lärprocesser (ELP) under Institutionen Kultur och Lärande sen hösten 2011.
Estetiska lärprocesser ingår i flertalet kurser inom alla program på lärarutbildningen som en utvecklande lärprocess för studenternas egen bildning och erfarenheter inför kommande lärarprofession.

Jag har också ett uppdrag som Programsamordnare för Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem. Det är ett mycket intressant att få samordna och utveckla utbildningen. Där både mötet med studenterna och samarbetet med lärare från högskolans olika ämnen gör jobbet både utmanande och lärorikt.

Min akademiska bakgrund är:
Master of art in Dance Ohio University Columbus Ohio USA
Filosofiemagister i praktisk kunskap Södertörns högskola.
Min uppsats heter " Improvisationsförmågan som dansstudentens fronesis: En danspedagog synar sin praktiska kunskap" där jag undersöker den praktiska kunskapen inom ämnet improvisation.

Dans är för mig kroppens fysikalitet och funktion i abstraktion, gestaltning, fantasi och beröring.

Mitt stora forkningsintresse är att undersöka dansens innehåll, form och estetik i förhållande till praktisk kunskap och lärandeprocesser.

Tidigare anställning som konstnärlig lektor på Dans och Cirkushögskolan där har jag arbetade både som lärare och med flera ledningsuppdrag. Frilansare som dansare i 15 år. Undervisning av dans både professionella och amatörer, estetiskt gymnasium och yrkesutbildningar.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA