Fia Fredricson Flodin

Fia Fredricson Flodin

Programsamordnare

Adjunkt

Jag är Programsamordnare för Fritidshemsutbildningen och adjunkt i Estetiska lärprocesser på Lärarutbildningen.

08-608 51 18 086085118

Lärarutbildningen

MA767C

Adjunkt i Estetiska Lärprocesser (ELP) sen 1/7 2011. Estetiska lärprocesser ingår i flertalet kurser inom alla program på lärarutbildningen som en utvecklande lärprocess för studenternas egen bildning och erfarenheter inför kommande lärarprofession. För närvarande har jag ett uppdrag som utvecklingsledare för arbetsintegrerad lärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem med start Ht 2020.

Jag finner det mycket intressant att utveckla utbildning. Där både mötet med studenterna och samarbetet med kommuner och lärare från högskolans olika ämnen gör jobbet både utmanande och lärorikt.

Min akademiska bakgrund är: Filosofie master i den praktiska kunskapens teori, Södertörns högskola Master of art in Dance, Ohio University Columbus Ohio USA Masteruppsats: Rörelsekatalysator - En fenomenologisk studie i högskolelärares kroppslighet i undervisning. Magisteruppsats: Improvisationsförmågan som dansstudentens fronesis - En danspedagog synar sin praktiska kunskap.

Mitt forkningsintresse är hur kroppen tar och får plats i undervisning och hur den praktiska kunskapen situeras kroppsligt. Tidigare anställning som konstnärlig lektor på Dans och Cirkushögskolan där har jag arbetade både som lärare och med flera ledningsuppdrag. Frilansare som dansare i 15 år. Undervisning av dans både professionella och amatörer, estetiskt gymnasium och yrkesutbildningar.

Del i antologier: Improvisation som estetisk lärprocess 2014. I: Konst och lärande: essäer om estetiska lärprocesser / Anders Burman (red), Huddinge: Södertörns högskola. Interkulturalitet och improvisation 2020. I: Perspektiv på interkulturalitet / Helena Hill (red). Huddinge: Södertörns högskola

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.