Florence Fröhlig

Florence Fröhlig

Fil dr

Lektor

Jag undervisar om migration, mångfald och etnicitet, samt etnografiska metoder. Min forskning fokus ligger i kritiska kulturarvstudier & Östersjö- och Östeuropaforskningen.

08-608 48 82 086084882

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA721

Jag är lektor i etnologi och studierektor till BEEGS (Baltic and East European Graduate School). Min avhandling "Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment. Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov" (2013) behandlade minne och sorg processer, trauma and resilience, berättande och tystnaden, ihågkommande och pilgrimsresor, samt postmemories och with(h)nessing.

Jag har varit engagerad i utvecklingen av romska studier på Södertörn Högskolan och administrerar Riksbankens Jubileumsfondens programmet "Romernas språkliga repertoarer in en öppen värld (2019-2025).

Jag var postdoc i projektet TRANSWEL genom NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) i samarbete med VR (Vetenskapsrådet). Projektet rörde välfärdsstaters framtiden och undersökte sociala förmåners flyttbarhet mellan gamla EU-medlemsstater och nya EU-medlemsstater: Sverige – Estland, Tyskland – Bulgarien, Storbritannien – Polen, samt Österrike – Ungern.

Jag var också engagerat i forskning projekten Nuclear Legacies: Negotiating radioactivity in France, Russia and Sweden (2015-2017) och arbetar vidare i forskningsprojektet Atomic Heritage Goes Critical (2018-2020) i vilken jag undersöker de sociala och kulturella processer kring nedläggningen av kärnkraftverket i Fessenheim (Frankrike). https://atomicheritage.wordpress.com/ Länk till annan webbplats.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA