Florence Fröhlig

Fil dr

Lektor

Jag undervisar om migration, mångfald och etnicitet, samt etnografiska metoder. Min forskning fokus ligger i kritiska kulturarvstudier & Östersjö- och Östeuropaforskningen.

08-608 48 82 086084882

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA721

Min avhandling "Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment. Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov" (2013) behandlade minne och sorg processer, trauma and resilience, berättande och tystnaden, ihågkommande och pilgrimsresor, samt postmemories och with(h)nessing.

Efter några år ägnat åt undervisningen och utvecklingen av romska studier på Södertörn Högskolan, har jag påbörjat en postdoc (ett treårigt EU-projekt) genom NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europé) i samarbete med VR (Vetenskapsrådet). Projektet rör välfärdsstaters framtiden och undersöker sociala förmåners flyttbarhet mellan gamla EU-medlemsstater och nya EU-medlemsstater: Sverige – Estland, Tyskland – Bulgarien, Storbritannien – Polen, samt Österrike – Ungern. Jag är också engagerat i forskning projekten "Post-nukleära landskap: Att leva med ett radioaktivt arv", i vilken jag undersöker de sociala och kulturella processer kring nedläggningen av kärnkraftverket i Fessenheim (Frankrike).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA