Florence Fröhlig

Florence Fröhlig

Docent

Lektor

ag är lektor i etnologi och studierektor till BEEGS (Baltic and East European Graduate School). Min avhandling "Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment. Alsatian/Mos

08-608 48 82 086084882

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA721

Jag är docent i etnologi och studierektor till BEEGS (Baltic and East European Graduate School). Min avhandling "Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment. Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov" (2013) behandlade minne och sorg processer, trauma and resilience, berättande och tystnaden, ihågkommande och pilgrimsresor, samt postmemories och with(h)nessing.

Jag var varit postdoc i projektet TRANSWEL genom NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe). Projektet rörde välfärdsstaters framtid och undersökte sociala förmåners flyttbarhet mellan gamla EU-medlemsstater och nya EU-medlemsstater: Sverige – Estland, Tyskland – Bulgarien, Storbritannien – Polen, samt Österrike – Ungern.

Jag var också forskat inom projekten "Nuclear Legacies: Negotiating radioactivity in France, Russia and Sweden (2015-2017)" och "Atomic Heritage Goes Critical (2018-2020)" i vilken jag undersökte de sociala och kulturella processer kring nedläggningen av kärnkraftverket i Fessenheim (Frankrike). https://atomicheritage.wordpress.com/

Jag har varit engagerad sedan 2014 i olika utsträckning i utvecklingen av regeringens Romastrategi inom lärarutbildningen på Södertörns högskola och sedan januari 2023 blev jag en av samordnare för de regeringsuppdrag som Södertörns högskolan har fått. Det ena regeringsuppdraget (U2022/03420) syftar till att främja undervisning i och på minoritetsspråket romani chib i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Det andra regeringsuppdraget (KU2022/00584) har fokus på att stärka och utveckla revitalisering av romani chib, det vill säga minoritetsspråket i alla dess varieteter.

Min senaste forskning projekt berör de ryska och belarus krigsflytningar som flydde till Poland och Litauen efter Ryssland invasion av Ukraina.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.