Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Florence Fröhlig

Fil dr

Lektor

Jag undervisar om migration, mångfald och etnicitet, samt etnografiska metoder. Min forskning fokus ligger i kritiska kulturarvstudier & Östersjö- och Östeuropaforskningen.

08-608 48 82 086084882

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA721

Min avhandling "Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment. Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov" (2013) behandlade minne och sorg processer, trauma and resilience, berättande och tystnaden, ihågkommande och pilgrimsresor, samt postmemories och with(h)nessing.

Efter några år ägnat åt undervisningen och utvecklingen av romska studier på Södertörn Högskolan, har jag påbörjat en postdoc (ett treårigt EU-projekt) genom NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europé) i samarbete med VR (Vetenskapsrådet). Projektet rör välfärdsstaters framtiden och undersöker sociala förmåners flyttbarhet mellan gamla EU-medlemsstater och nya EU-medlemsstater: Sverige – Estland, Tyskland – Bulgarien, Storbritannien – Polen, samt Österrike – Ungern. Jag är också engagerat i forskning projekten "Post-nukleära landskap: Att leva med ett radioaktivt arv", i vilken jag undersöker de sociala och kulturella processer kring nedläggningen av kärnkraftverket i Fessenheim (Frankrike).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA