Francesco Zavatti

Fil dr

Postdoktor

08-608 49 84 086084984

Institutionen för historia och samtidsstudier

F831

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA