Fredrik Petersson

Fredrik Petersson

Fil dr

Lektor

Lektor i historia. Docent i kolonial och postkolonial globalhistoria (Åbo Akademi). Forskningsintressen och projekt. Globala antikoloniala rörelser under modern tid.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.