Göran Andersson

Göran Andersson

Docent

Lektor

Ämnessamordnare för Turismvetenskap Turismforskare – se vidare info. Lärare på Turismvetenskap B och C samt magisterprogrammet Ansvarar för större samverkansprojekt som branschråd

08-608 44 76 086084476

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD276

Göran Andersson, docent i Turismvetenskap, högskolelektor, ämnessamordnare för Turismvetenskap, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, vid Södertörns högskola.

Göran Anderssons forskningsområden: Event och professionella möten, Hållbarhet inom turism, Destinationskonceptet och organisering, Besöksattraktionsutveckling och upplevelser, IKT inom turismens affärsprocesser, Service och hospitality management, Smarta urbana destinationer samt Turism i skärgårdsmiljöer.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA