Göran Andersson

Göran Andersson

Docent

Lektor

Jag är forskare och lärare i Turismvetenskap samt samverkar med det omgivande samhället.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD276

Göran Andersson, docent i Turismvetenskap, högskolelektor, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, vid Södertörns högskola.

Göran Anderssons forskningsområden: Event och professionella möten, Hållbarhet inom turism, Destinationskonceptet och organisering, Besöksattraktionsutveckling och upplevelser, IKT inom turismens affärsprocesser, Service och hospitality management, Smarta urbana destinationer samt Turism i skärgårdsmiljöer.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.