Göran Andersson

Docent

Lektor

Ämnessamordnare för Turismvetenskap Turismforskare – se vidare info Lärare på Turismvetenskap B och C samt magisterprogrammet Ansvarar för större samverkansprojekt som branschråd

08-608 44 76 086084476

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD276

Göran Andersson, Dr., högskolelektor, ämnesansvarig för Turismvetenskap, Institutionen för Ekonomi och Företagande, vid Södertörns högskola.

Göran Anderssons forskningsområden: Mötesindustrin och professionella möten, Hållbarhet inom turism, Destinationskonceptet och organisering, Besöksattraktionskreering och utveckling, Strategisk planering av IKT inom turismens affärsprocesser, Service och hospitality management samt Turismutveckling i skärgårdsmiljöer.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA