Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-01

kl. 14:55

Stäng meddelande

Gustav Johansson

Adjunkt

Undervisar inom områdena redovisning, ekonomistyrning och finansiering.

08-608 50 79 086085079

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME549

Jag är inne på mitt andra år som doktorand vid Institutionen för ekonomi och företagande. Min avhandling behandlar i huvudsak den svenska riskkapitalmarknaden och syftar till att analysera dess investeringar i små innovativa nystartsföretag. Avhandlingen har en deduktiv ansats och den kvalitativa metoden innehåller såväl multipel regression som klusteranalys. De teorier som ligger till grund för analysen är hämtade från finansiering och redovisning.

Utöver detta avhandlingsarbete undervisar jag inom såväl redovisning som ekonomistyrning.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA